Thư viện Lạc Hồng
Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát
Tài liệu trong : Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát
1022 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 005.52 M6267e
Sách trình bày các vấn đề: những đặc điểm mới của Microsoft Excel 2010, làm quen với trang tính trong Microsoft Excel 2010, thực hiện tính toán trong sổ tính Excel, chỉnh sửa sổ tính Excel, định dạng trong sổ tính Excel, thiết lập in trong sổ tính excel, quản lý sổ tính Excel.
Ký hiệu xếp giá: 005.52 M6267p
Sách trình bày các vấn đề: đặc điểm mới của Powerpoint 2010, khám phá Powerpoint 2010, làm việc với các slide, làm việc với văn bản trong slide, định dạng slide, nâng cao giao diện trình chiếu bằng các thành phần trực quan đơn giản, đánh giá và hoàn thiện bản trình chiếu.
Ký hiệu xếp giá: 615.88 N5766d
Chủ đề: Dược học
Tài liệu Dược học cổ truyền được biên soạn nhằm mục đích đáp ứng một phần mục tiêu chung của chương trình đào tạo Dược sĩ đại học. Tài liệu gồm 4 chương. Chương 1: Giới thiệu khái quát học thuyết âm dương, ngũ hành ứng dụng trong chế biến, phối chế và sử dụng thuốc cổ truyền, tính năng dược vật,...
Ký hiệu xếp giá: 627.58 T439đ 2016
Giới thiệu chung về chức năng nhiệm vụ của đê biển và kè mái nghiêng, ảnh hưởng của đê biển và kè đối với đường bờ và bãi biển, các cơ chế phá hỏng đê biển. Trình bày các điều kiện biên thiết kể, mực nước thiết kế và cao trình đỉnh đê thiết kế, kết cấu thân đê và phân tích hình học mặt cắt nang đê...
Ký hiệu xếp giá: 627.9809597 S226 2016
Giới thiệu tổng quan về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên quần đảo Trường Sa, rạn san hô, lịch sử hình thành, đặc điểm thạch học san hô Trường Sa. Trình bày địa chất công trình nền san hô các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, phân tích động lực học công trình trên nền san hô, chương trình tính và ví...
Ký hiệu xếp giá: 495.681 O5856 2016
Cuốn sách này giới thiệu các từ vựng thường xuất hiện trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ và thường được sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày.
Ký hiệu xếp giá: 001.43 N5764p 2016
Cuốn sách giới thiệu nền tảng của phương pháp fsQCA, cách thức ứng dụng, điểm khác biệt cũng như ưu việt và hạn chế của nó (dựa vào lý thuyết tập hợp) so với phương pháp định lượng truyền thống (dựa vào lý thuyết thống kê) cùng với quy trình thực hiện nghiên cứu với fsQCA. Trình bày một số nghiên...
Ký hiệu xếp giá: 495.78 S4789 4b
Cuôn sách "Tiếng Hàn 4B Seoul" là cuốn sách dành cho đối tượng người học tiếng Hàn với 600 giờ học hoặc khả năng tiếng Hàn tương đương, các chủ đề được trao đổi trong cuốn sách: lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hóa và kỹ năng ngon ngữ cần thiết cho người nghiên cứu hoặc kinh doanh. Người học có thể...
Ký hiệu xếp giá: 495.78 S4789 3b
Cuốn sách "Tiếng Hàn 3B Seoul" đây là sách giáo khoa mới của Hàn Quốc do Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ của Đại học Quốc gia Seoul soạn thảo theo các phương pháp giảng dạy và học tập mới nhất của Hàn Quốc. Cuốn sách dành cho các đối tượng với khóa học thường xuyên (khoảng 200 giờ học), mỗi lớp là A, B...
Ký hiệu xếp giá: 495.78 S4789 3a
Cuốn sách "Tiếng Hàn 3A Seoul" do Viện giáo dục ngôn ngữ Đại học Seoul, Hàn Quốc xuất bản.
Đang xem: 883