Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát
Tài liệu trong : Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát
904 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 005.73 K1896
Contents: introduction, recursion and backtracking, linked lists, stacks, queues, trees, priority queues and heaps, disjoint sets ADT, graph algorithms, sorting, searching, selection algorithms [Medians], symbol tables, hashing, string algorithms, algorithms design technique, greedy algorithms,...
Ký hiệu xếp giá: 004.678 H687
Chapter 1: Getting Started -- Chapter 2: JavaScript for Embedded C and C++ Programmers -- Chapter 3: Networking -- Chapter 4: Bluetooth Low Energy (BLE) -- Chapter 5: Files and Data -- Chapter 6: Hardware -- Chapter 7: Audio -- Chapter 8: Graphics Fundamentals -- Chapter 9: Drawing Graphics with...
Ký hiệu xếp giá: 495.111 D928t 2
Bộ Giáo trình Hán ngữ gồm 3 tập chia thành 6 cuốn. Trong Quyển thượng 3 tập 2 này giới thiệu 10 bài học (bài 1 đến bài 10) tiếng Trung Quốc theo các chủ đề khác nhau. Cấu trúc các bài gồm bài khoá, từ vựng, chú thích, ngữ pháp và bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 610.7 H957d
Khái quát về dạy và học trong khối ngành sức khỏe, mục tiêu học tập - dạy học dựa trên mục tiêu và dựa trên năng lực; Các hướng dẫn về việc dạy và học kiến thức/ lý thuyết - dạy học tích cực, kỹ năng trí tuệ, kỹ năng thực hành thủ thuật, kỹ năng ứng xử - thái độ, dạy và học lâm sàng, thực địa công...
Ký hiệu xếp giá: 005.10711 H6786g 2020
Trình bày tổng quan về công nghệ WPF, xử lý giao diện với control cơ bản, nâng cao; xử lý dữ liệu mảng, tập hợp và chuỗi; giới thiệu một số kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#, Interface, những đặc điểm của lập trình hướng đối tượng: kế thừa, đa hình; các xử lý mở rộng: xử lý tập tin,...
Ký hiệu xếp giá: 332.178 A521
Nội dung cuốn sách giải thích về hoạt động vận hành của mạng lưới Bitcoin và đặc tính kinh tế nổi bật của nó, phân tích mục đích sử dụng khả thi của Bitcoin và cách mà nó phụng sự như một phép lặp số trong số rất nhiều công nghệ được sử dụng để hoàn thành những chức năng của tiền tệ trong lịch sử
Ký hiệu xếp giá: 658.802 M6477
Giới thiệu những phương thức, những bí mật giúp bạn xây dựng và triển khai câu chuyện thương hiệu cho doanh nghiệp của mình, biến đối cách vận hành của doanh nghiệp mang đến thành công vang dội.
Ký hiệu xếp giá: 153.35 K845
Phân tích tâm lý trong việc quyết định và đưa ra động lực khả năng sáng tạo để thành công trong ý tưởng mà bạn định thực hiện, hướng dẫn kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả, quan trọng là không thể chần chừ làm thế nào để hoàn thành dự án sáng tạo của bạn ngay cả khi bạn là...
Ký hiệu xếp giá: 658.85 S1863
Chủ đề: Bán hàng
Nội dung cuốn sách phân tích và cách áp dụng 19 chiến thuật trong quá trình tương tác với người mua hàng, cùng những cách thức để có thể tạo ra những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng, không chỉ với những gì bán ra, mà còn là cách để bán món hàng đó.
Ký hiệu xếp giá: 658.87 S832
Trình bày các kinh nghiệm về tiếp thị bán hàng trong thời đại công nghệ 4.0 và cách vận dụng hài hoà các yếu tố công nghệ hiện đại để đạt được hiệu quả bán lẻ tốt nhất và bền vững nhất.
Đang xem: 756