Thư viện Lạc Hồng
Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
Tài liệu trong : Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
1679 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 388.09598N5768h 2019
Giới thiệu tổng quan về hệ thống giao thông công cộng. Tìm hiểu phương thức vận hành giao thông công cộng về năng lực vận chuyển, tốc độ và độ tin cậy; chất lượng dịch vụ và một số vấn đề về kết nối giao thông công cộng hướng tới kết nối bền vững
Ký hiệu xếp giá: 363.5962309597N5763n 2019
Trình bày khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm, đối tượng, chương trình và tình hình chính sách và xây dựng nhà ở xã hội tại Việt Nam; tìm hiểu những kinh nghiệm xây dựng nhà ở xã hội của các nước trên thế giới và rút ra bài học cho Việt Nam trong xây dựng nhà ở xã hội; các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế...
Ký hiệu xếp giá: 363.377D6317c
Cung cấp những kiến thức cơ bản về an toàn phòng cháy chữa cháy; cơ sở khoa học về an toàn cháy; hệ thống trang thiết bị báo cháy, chữa cháy trong công trình xây dựng; an toàn thoát hiểm; thiết kế an toàn cháy cho công trình kiến trúc, xây dựng, nhà cao tầng, siêu cao tầng và các công trình công...
Ký hiệu xếp giá: 362.1B4742
Contents: foundations for selecting community and public health education strategies, becoming a health education professional, promoting health education in a multicultural society, exploring social marketing concepts, building a health communication framework, developing effective presentation...
Ký hiệu xếp giá: 362.1782H6789
Trình bày đại cương về dược xã hội; thực trạng sử dụng thuốc trong cộng đồng; một số giải pháp đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả và vai trò của các nhân tố trong việc đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả.
Ký hiệu xếp giá: 338.476151K555t 2019
Trình bày kiến thức cơ bản về kinh tế học, kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, kinh tế dược, phương pháp phân tích kinh tế dược, đo lường chi phí và hiệu quả trong nghiên cứu kinh tế dược, mô hình hoá và trình bày kết quả, đánh giá chất lượng phân tích kinh tế dược.
Ký hiệu xếp giá: 337.10711G434t 2019
Trình bày tổng quan về hội nhập kinh tế quốc tế; lý thuyết hội nhập kinh tế quốc tế; các tổ chức thương mại thế giới; Liên minh Châu Âu; hội nhập kinh tế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á; hội nhập kinh tế Đông Á; các hiệp định thương mại Việt Nam tham gia; hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
Ký hiệu xếp giá: 337.0711G434g 2019
Giới thiệu kinh tế quốc tế và tổng quan về nền kinh tế thế giới; lý thuyết thương mại quốc tế; chính sách thương mại quốc tế; di chuyển quốc tế các nguồn lực; cán cân thanh toán quốc tế; thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái; hệ thống tiền tệ quốc tế; hội nhập kinh tế quốc tế
Ký hiệu xếp giá: 340.0711G434t 2019
Giới thiệu đại cương về nhà nước và pháp luật. Trình bày hình thức pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam, pháp luật hành chính và tố tụng hành chính, pháp luật dân sự và tố tụng dân sự, pháp luật hình sự và tố tụng hình sự, pháp luật kinh tế, pháp luật tài chính, pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp...
Ký hiệu xếp giá: 330F8288n 2019
Chủ đề: Kinh tế học
Lý giải những bí ẩn trong cuộc sống đời thường từ thiết kế các sản phẩm cho đến sự hấp dẫn giới tính theo các học thuyết và nguyên lý kinh tế, thông qua đó hiểu rõ được giá trị cốt lõi của động cơ kinh tế.
Đang xem: 1007