Thư viện Lạc Hồng
Ngôn ngữ
Tài liệu trong : Ngôn ngữ
1985 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 428.64I61141i 2019
Introduction to IELTS reading: IELTS reading topics, IELTS reading task types. IELTS reading fudamentals: vocabulary, grammar, passage organisation. IELTS reading strategies: reading the title, glancing through the questions, locating what you should read, circling signal words, circling...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076H1491
Trình bày sơ lược về bài thi TOEIC; so sánh đề thi TOEIC cũ và đề thi mới áp dụng từ năm 2018; xu hướng ra đề của bài thi TOEIC. Tổng hợp số câu hỏi trong từng phần của bài thi và cách trả lời. Giới thiệu 5 bài mô phỏng đầy đủ đề thi TOEIC và hướng dẫn đáp án
Ký hiệu xếp giá: 495.682076B152t 2019
Gồm 27 bài tập ngữ pháp tiếng Nhật (trình độ sơ cấp) trong mỗi bài đều có cấu trúc từ vựng, ngữ pháp, phần dịch và mẫu câu minh hoạ.
Ký hiệu xếp giá: 495.65H6789n 5
Gồm các kiến thức ngữ pháp thông dụng được sử dụng phổ biến trong tiếng Nhật: Danh từ, tính từ, trợ từ, liên từ, động từ...
Ký hiệu xếp giá: 495.65H6789n 4
Giới thiệu khái quát hầu hết các mẫu ngữ pháp, từ vựng và Kanji thông dụng trong tiếng Nhật căn bản N4.
Ký hiệu xếp giá: 495.68M917n 5
Gồm 1.000 từ vựng tiếng Nhật thông dụng, được sắp xếp theo chủ đề, kèm theo các mẫu câu dễ nhớ và phù hợp với chương trình học trình độ N5.
Ký hiệu xếp giá: 495.68M917n 4
Gồm 1.500 từ vựng tiếng Nhật thông dụng, được sắp xếp theo chủ đề, kèm theo các mẫu câu dễ nhớ và phù hợp với chương trình học trình độ N4.
Ký hiệu xếp giá: 495.68H1491n 2
Gồm khoảng 2500 từ vựng tiếng Nhật thông dụng, được sắp xếp theo chủ đề, kèm theo các mẫu câu dễ nhớ và phù hợp với chương trình học trình độ N2.
Ký hiệu xếp giá: 495.68B1115n 1
Gồm khoảng 3000 từ vựng tiếng Nhật thông dụng, được sắp xếp theo chủ đề kèm theo các mẫu câu dễ nhớ và phù hợp với chương trình học trình độ N1
Ký hiệu xếp giá: 495.68H1491n 3
Gồm 2000 từ vựng tiếng Nhật thông dụng, được sắp xếp theo chủ đề, kèm theo các mẫu câu dễ nhớ và phù hợp với chương trình học trình độ N3.
Đang xem: 1645