Thư viện Lạc Hồng
Ngôn ngữ
Tài liệu trong : Ngôn ngữ
2028 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 495.68 N841n 1
Sách tập hợp 500 câu hỏi thường gặp trong đề thi Năng lực Nhật ngữ, hướng dẫn ôn cả từ vựng, hán tự, ngữ pháp.
Ký hiệu xếp giá: 495.68 S2521n 4 2017
Sách giới thiệu các điểm thường được đưa ra trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ cấp độ N4, các mẫu câu, đoạn văn, nghe hiểu, các bài tập tổng hợp.
Ký hiệu xếp giá: 495.681 S2521n 4 2017
Sách giới thiệu khoảng 200 Hán tự, 300 từ vựng thường được đưa ra trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ cấp độ N4 và trong sinh hoạt thường ngày, các bài tập tổng hợp.
Ký hiệu xếp giá: 495.75 G3941 2
Các thành ngữ trong cuốn sách này sẽ đóng một vai trò cơ bản và quan trọng trong việc mở rộng khả năng của người học tiếng Hàn mới bắt đầu nghe, nói, viết và đọc bằng tiếng Hàn và tạo ra các câu chính xác trong các tình huống giao tiếp.
Ký hiệu xếp giá: 495.75 G3941 3
Get it Korean: grammar 3 cung cấp một nền tảng vững chắc về ngôn ngữ và ngữ pháp, theo đó người học có thể mở rộng hơn nữa các kỹ năng ngôn ngữ và khả năng giao tiếp với cả sự trôi chảy và chính xác.
Ký hiệu xếp giá: 495.784 G3941 3
Get it Korean: reading tập trung vào kỹ năng đọc và hiểu các câu và văn bản thực tế thường gặp trong cuộc sống hàng ngày bằng cách cung cấp từ vựng và cách diễn đạt cơ bản.
Ký hiệu xếp giá: 428.2 I61141
Contents: IELTS writing overview & making criteria, preparation & writing process, IELTS writing style & some common writing mistakes, connestive devices & example sentences, IELTS academic writing.
Ký hiệu xếp giá: 428.34 I61141i
Contents: IELTS listening task types: warm-up exercices, ticking and table filling, map labelling, short answer, matching, multiple choice; IELTS listening practice test; tapescripts; answer key.
Đang xem: 374