Thư viện Lạc Hồng
Khoa học tự nhiên và toán học
Tài liệu trong : Khoa học tự nhiên và toán học
806 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 547 N5764h 3 2016
Cuốn sách Hóa học hữu cơ gồm 3 tập, nội dung cuốn sách trong tập 3 (từ chương 26 đến chương 34) này giới thiệu về: Các phân tử sinh học: carbohydrate, amino acid, peptid và protein, lipid, acid nucleic; Hóa học hữu cơ của con đường trao đổi chất; Orbital và hóa học hữu cơ: các phản ứng Pericyclic;...
Ký hiệu xếp giá: 547 P535h 1 2016
Tập 1 cuốn sách đề cập đến mối quan hệ phát sinh sinh vật của các hợp chất thiên nhiên và đưa ra số tương đối ít các nguyên tắc sinh tổng hợp dẫn đến sự đa dạng của các hợp chất thiên nhiên; đề cập đến các carbohydrat, lipid và eicosanoid, polyketid, terpenoid, steroid, phenylpropanoid, flavonoid,...
Ký hiệu xếp giá: 550 L9759g 2015
Trình bày những kiến thức cơ bản về trái đất trong không gian: Cấu trúc và thành phần trái đất; Địa hình và cảnh quan trái đất, thạch quyển và hoạt động địa chất nội sinh, ngoại sinh của vỏ thạch quyển; Thuỷ quyển và hoạt động địa chất của biển; Khí quyển, sinh quyển, trái đất và con người.
Ký hiệu xếp giá: 543 V8721h 2015
Nội dung sách gồm các phần sau: Phần I: đại cương hóa phân tích, cân bằng hóa học, sử dụng thống kê trong phân tích số liệu; Phần II: phân tích khối lượng và phân tích thể tích về nồng độ dung dịch, phương pháp phân tích khối lượng, phương pháp phân tích thể tích, phương pháp acid - base, phương...
Ký hiệu xếp giá: 539.721 H110H 2014
Tác phẩm là một kỷ yếu về sự phát hiện hạt Higgs, một sự kiện quan trọng trong lịch sử vật lý các hạt cơ bản (Peter Higgs và François Englert đã nhận giải Nobel Vật lý 2013 vì đã tiên đoán sự tồn tại của hạt Higgs 50 năm về trước).
Ký hiệu xếp giá: 530.078 G434
Sách trình bày cơ sở lý thuyết về phép tính sai số; giới thiệu 9 bài thí nghiệm về xác định moment quán tính của bánh xe và lực ma sát trong ổ trục quay; xác định gia tốc trọng trường bằng cách khảo sát dao động của con lắc vật lý; xác định tỷ số nhiệt dung phân tử chất khí; đo điện trở R, độ tự...
Ký hiệu xếp giá: 519.5071 N5767N2014
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Đối tượng nghiên cứu của nguyên lý thống kê; điều tra thống kê thu thập thông tin phát triển kinh tế - xã hội và kinh doanh sản xuất dịch vụ; phân tổ tổng hợp tài liệu điều tra thống kê; các chỉ tiêu thống kê mức độ khối lượng của hiện tượng kinh tế...
Ký hiệu xếp giá: 536.7 L250K 2013
Nội dung cuốn sách trình bày về kỹ thuật nhiệt: chất môi giới, nhiệt và công, định luật nhiệt động thứ nhất và thứ hai, các quá trình nhiệt động của khí và hơi, chu trình thuận chiều và ngược chiều.
Ký hiệu xếp giá: 511 NG527T 2013
Nội dung cuốn sách bao quát những vấn đề cơ bản nhất và mở rộng của phương pháp tính hiện đại, làm cơ sở để tính toán, giải quyết những vấn đề khoa học kỹ thuật thường gặp thuộc các ngành kỹ thuật, đặc biệt là ngành điện và xây dựng.
Ký hiệu xếp giá: 547 N5764h 2 2013
Cuốn sách Hóa học hữu cơ gồm 3 tập, nội dung cuốn sách trong tập 2 (từ chương 15 đến chương 25) này giới thiệu về: benzen và tính thơm; hóa học của benzen; các hợp chất cơ - kim; alcohol và phenol; ether và epoxide; mở đầu về các hợp chất chứa nhóm carbonnyl; aldehyd và keton; acid carboxylic và...
Đang xem: 569