Thư viện Lạc Hồng
Khoa học tự nhiên và toán học
Tài liệu trong : Khoa học tự nhiên và toán học
809 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 531.076 D6313b 2 2016
Sách gồm 8 chương đề cập đến những vấn đề: phương trình vi phân chuyển động của chất điểm; các định lý tổng quát của động lực học; cân bằng của cơ hệ không tự do; phương pháp tĩnh hình học - động lực, phương trình chuyển động của hệ cơ; động lực học vật rắn; động lực học của chuyển động tương đối;...
Ký hiệu xếp giá: 543 T7721 2 2016
Hóa phân tích tập 2 với hai mục tiêu học tập cụ thể: 1) Giải thích được nguyên tắc, cấu tạo của thiết bị và ứng dụng của ba nhóm kỹ thuật phân tích: quang phổ và khối phổ (UV-VIS, IR, AAS..., MS); Điện hóa (đo thế, von-ampe); Chia tách (GC, HPLC, SFC, TLC và CE); 2) Trình bày được nguyên tắc kỹ...
Ký hiệu xếp giá: 547.2 T665 2 2016
Cuốn sách Tổng hợp hữu cơ - tập 2 gồm 4 chương. Trình bày các phương pháp bảo vệ nhóm chức trong tổng hợp hữu cơ và các phương pháp tổng hợp mới như: các phản ứng ghép cặp trong tổng hợp hữu cơ; các phản ứng C-H functionalization; phản ứng oxy hóa sử dụng tác nhân TBHP và ứng dụng trong tổng hợp...
Ký hiệu xếp giá: 547 N5764h 3 2016
Cuốn sách Hóa học hữu cơ gồm 3 tập, nội dung cuốn sách trong tập 3 (từ chương 26 đến chương 34) này giới thiệu về: Các phân tử sinh học: carbohydrate, amino acid, peptid và protein, lipid, acid nucleic; Hóa học hữu cơ của con đường trao đổi chất; Orbital và hóa học hữu cơ: các phản ứng Pericyclic;...
Ký hiệu xếp giá: 547 P535h 1 2016
Tập 1 cuốn sách đề cập đến mối quan hệ phát sinh sinh vật của các hợp chất thiên nhiên và đưa ra số tương đối ít các nguyên tắc sinh tổng hợp dẫn đến sự đa dạng của các hợp chất thiên nhiên; đề cập đến các carbohydrat, lipid và eicosanoid, polyketid, terpenoid, steroid, phenylpropanoid, flavonoid,...
Ký hiệu xếp giá: 550 L9759g 2015
Trình bày những kiến thức cơ bản về trái đất trong không gian: Cấu trúc và thành phần trái đất; Địa hình và cảnh quan trái đất, thạch quyển và hoạt động địa chất nội sinh, ngoại sinh của vỏ thạch quyển; Thuỷ quyển và hoạt động địa chất của biển; Khí quyển, sinh quyển, trái đất và con người.
Ký hiệu xếp giá: 543 V8721h 2015
Nội dung sách gồm các phần sau: Phần I: đại cương hóa phân tích, cân bằng hóa học, sử dụng thống kê trong phân tích số liệu; Phần II: phân tích khối lượng và phân tích thể tích về nồng độ dung dịch, phương pháp phân tích khối lượng, phương pháp phân tích thể tích, phương pháp acid - base, phương...
Ký hiệu xếp giá: 539.721 H110H 2014
Tác phẩm là một kỷ yếu về sự phát hiện hạt Higgs, một sự kiện quan trọng trong lịch sử vật lý các hạt cơ bản (Peter Higgs và François Englert đã nhận giải Nobel Vật lý 2013 vì đã tiên đoán sự tồn tại của hạt Higgs 50 năm về trước).
Ký hiệu xếp giá: 530.078 G434
Sách trình bày cơ sở lý thuyết về phép tính sai số; giới thiệu 9 bài thí nghiệm về xác định moment quán tính của bánh xe và lực ma sát trong ổ trục quay; xác định gia tốc trọng trường bằng cách khảo sát dao động của con lắc vật lý; xác định tỷ số nhiệt dung phân tử chất khí; đo điện trở R, độ tự...
Ký hiệu xếp giá: 519.5071 N5767N2014
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Đối tượng nghiên cứu của nguyên lý thống kê; điều tra thống kê thu thập thông tin phát triển kinh tế - xã hội và kinh doanh sản xuất dịch vụ; phân tổ tổng hợp tài liệu điều tra thống kê; các chỉ tiêu thống kê mức độ khối lượng của hiện tượng kinh tế...
Đang xem: 346