Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
22 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.3 Word
Phần 1: Làm quen với màng hình của Word 97 Phần 2: Nhập và hiệu chỉnh dữ liệu Phần 3: Quản lý các tập tin trong Word 97 Phần 4: Định dạng trang tài liệu Phần 5: Các kỹ thuật hiệu chỉnh khác Phần 6:...
Ký hiệu xếp giá: 005.3 Excel
Phần 1: Những điều căn bản cầu thiết Phần 2: Nhập và hiệu chỉnh dữ liệu Phần 3: Ứng dụng toán học dễ dàng hơn Phần 4: Quản lý các Workbook Phần 5: Định dạng bảng tính Phần 6: In bảng tính Phần 7: Làm...
Đang xem: 1267