Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
58 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.381 071NG527TR
Cuốn sách này trình bày các kiến thức cơ bản về mạch điện, phương pháp tính toán mạch điện, dòng điện xoay chiều hình sin một pha và ba pha, các kiến thức về nguyên lý, cấu tạo, đặc tính và ứng dụng...
Ký hiệu xếp giá: 621.307NG527TR
Giáo trình trình bày những lý thuyết cơ bản: tổng quan về dạy học chuyên ngành điện, phương pháp dạy học các môn lý thuyết và phương pháp dạy học các môn thực hành ngành điện.
Ký hiệu xếp giá: 621.307 1NG527TR
Giáo trình trình bày những lý thuyết cơ bản: tổng quan về dạy học chuyên nghành điện, phương pháp dạy học các môn lý thuyết và thực hành ngành điện.
Ký hiệu xếp giá: 382.91NG527TR
Cuốn sách này bao gồm nội dung của Incoterms 2000 - Quy tắc chính thức của phòng thương mại quốc tế (ICC) diễn giải các điều kiện thương mại. Sách giải thích cụ thể từng điều kiện của mười ba điều...
Ký hiệu xếp giá: 382.91NG527TH
Sách gồm những nội dung chính sau: Những hiểu biết về Incoterms; Bốn nhóm điều kiện Incoterms- những cấu thành cơ bản; Tổng quát về nghĩa vụ của người mua và người bán; Bình luận 13 điều kiện...
Ký hiệu xếp giá: 546Ho-C
Chương 1: Các khái niệm căn bản và định luật hóa học quan trong Chương 2: Cấu tạo nguyên tử Chương 3: Cấu tạo phân tử Chương 4: Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học Chương 5: Phản ứng hóa...
Ký hiệu xếp giá: 664.001Ho-P
Chương 1: Nước với cấu trúc và chất lượng của thực phẩm Chương 2: Protein - Chất tạo cấu trúc cho thực phẩm Chương 3: Polysacarit - Chất tạo hình cho sản phẩm thực vật Chương 4: Hợp chất Phenol thực...
Ký hiệu xếp giá: 546.3Ho-C
Chương 1: Đại cương về kim loại Chương 2: Kim loại kiềm Chương 3: Kim loại, Kiểm thổ Chương 4: nhôm, kẽm Chương 5: Crôm, sắt, đồng
Ký hiệu xếp giá: 546.7Ho-C
Chương 1: Phi kim Chương 2: Halogen Chương 3: Oxi - lưu huỳnh Chương 4: Nitơ - Photpho Chương 5: Cacbon - Silic
Ký hiệu xếp giá: 341.753Ho-T
Part 1: The Language of Contract in English Part 2: Examples of Contract Part 3: ICC Model Contract for the sale
Đang xem: 1492