Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
38 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.15B828
This book is about corporate finance. It focuses on how companies invest in real assets and how they raise the money topay for these invetments. It also provides a boad introduction to the financial...
Ký hiệu xếp giá: 658.15B855
This book inclues: Introduction to Financial Management; Fundamental Concepts in Financial Management; Financial Assets; Investing in Long-Term Assets: Capital Budgeting; Capital Structure and...
Ký hiệu xếp giá: 658.15B855
Brief Contents: Introduction to financial management; Fundamental concepts in financial management; Financial assets; Investing in long - term assets: Capital buggeting; Capital structure and...
Ký hiệu xếp giá: 338.768536K712g
Cuốn tự truyện viết về Phil Knight - một doanh nhân nổi tiếng của Mỹ với những bài học quý giá của tác giả về gây dựng doanh nghiệp, vượt qua khó khăn và thất bại, để từ đó có tư duy kinh doanh cho...
Ký hiệu xếp giá: 658.049C100M
Table of Contents: Understanding Global Dynamics; Framework for Adaptation; Northwest and Central Europe; North America, Australia, and New Zealand; Mediterranean Europe; Eastern Europe and Russia;...
Ký hiệu xếp giá: 658.16PH104TR
Sáp nhập và mua lại doanh nghiệp (Merger and Acquisition - M&A) là một lĩnh vực tương đối mới mẻ ở Việt Nam và đang thu hút sự quan tâm của các chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính...
Ký hiệu xếp giá: 333.2TK
Chương I : Tại sao những công ty hàng đầu lại thất bại Chương II : Thời đại của những bùng nổ công nghệ Chương III : Bài học của những giới hạn Chương IV : Đường cong S : Công cụ dự báo Chương V :...
Ký hiệu xếp giá: 658.15PH120T
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích chi phí và đòn bẩy hoạt động, phân tích kết quả kinh doanh, phân tích cơ cấu nguồn vốn và tài sản,...
Ký hiệu xếp giá: 658.15PH120T
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích chi phí và đòn bẩy hoạt động, phân tích kết quả kinh doanh, phân tích cơ cấu nguồn vốn và tài sản,...
Ký hiệu xếp giá: 658.15B828
This book describes the theory and practice of corporate finance. We hardly need explain why financial managers should master the practical aspect of their job, but a word on the role of theory may...
Đang xem: 1157