Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
776 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.8TR120TH
Chủ đề: Chế tạo máy
Sách gồm những nội dung chính sau: cơ sở CNC, vận hành máy CNC, lập trình trung tâm tiện CNC, lập trình gia công CNC, CAD/CAM thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính/ chế tạo với sự hỗ trợ của máy tính;...
Ký hiệu xếp giá: 621.807H6786H
Chủ đề: Chế tạo máy
Nội dung sách gồm có: nội dung và trình tự thiết kế đồ án; nghiên cứu chi tiết gia công và tạo phôi; thiết kế trình tự gia công; thiết kế nguyên công; tính lượng dư và chế độ cắt; hướng dẫn thiết kế...
Ký hiệu xếp giá: 670Ng-T
Mục lục Chương I: CÔng việc thiết kế về tầm quan trọng của nó trong sản xuất CHương II: Các bước của quá trình thiết kế, phương pháp thực hiện và thiết kế bố trí chung CHương III: NHững phương pháp...
Ký hiệu xếp giá: 670.3So-M
Chương 5: Chế độ cắt Chương 6: Gia công các bề mặt Chương 7: Gia công các chi tiết cơ khí tên máy NC, CNC và sử dụng Robot công nghiệp trong hệ thống gia công linh hoạt Chương 8: Đồ gá trên máy...
Ký hiệu xếp giá: 670.3So-M
Chương 1: Thiết kế các quy trình công nghệ và các nguyên cong trong chế tạo máy Chương 2: Dung sai và lắp ghép Chương 3: Chọn phôi và xác định lượng dư gia công Chương 4: Dụng cụ cắt
Ký hiệu xếp giá: 670.3So-M
Chương 1: Thiết kế các quy trình công nghệ và các nguyên cong trong chế tạo máy Chương 2: Dung sai và lắp ghép Chương 3: Chọn phôi và xác định lượng dư gia công Chương 4: Dụng cụ cắt
Ký hiệu xếp giá: 621.8S450T 2013
Nội dung sách gồm: thiết kế các quy trình công nghệ và các nguyên công trong chế tạo máy, dung sai và lắp ghép, chọn phôi và xác định lượng dư gia công.
Ký hiệu xếp giá: 621.802 8L561NG
Chủ đề: Chế tạo máy
Nội dung chủ yếu của cuốn sổ tay này là giới thiệu một cách hệ thống và đầy đủ các thông số kích thước cơ bản dung sai kích thước, hình dạng, nhám bề mặt, hệ thống các lắp ghép của các mối ghép thông...
Ký hiệu xếp giá: 621.8TR120TH
Chủ đề: Chế tạo máy
Nội dung của quyển sách hướng dẫn cơ bản và hệ thống, bao quát hầu như mọi vấn đề về lập trình bằng tay, bao gồm hệ thống điều khiển, quy hoạch lập trình, cấu trúc chương trình, các hàm và các lệnh...
Ký hiệu xếp giá: 621.8T7721S
Cung cấp các cơ sở dữ liệu về công nghệ chế tạo máy với những thông tin chi tiết dùng trong công việc hàng ngày như: công thức và bảng toán học, kích thước và diện tích các hình phẳng, đo lường và...
Đang xem: 755