Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
30 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 808.066 65 F853
This book is Written for Business people who prepare proposals (and for business people who evaluate them). If you are a consultant who owns your own business or who works for a firm of two or...
Đang xem: 533