Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2388 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 603 T550Đ
Cuốn từ điển này tập hợp khoảng 70.000 thuật ngữ cơ bản, cần thiết và hay gặp nhất của các ngành khoa học và kỹ thuật, các ngành kinh tế và văn hóa xã hội có sử dụng các thành tựu và thuật ngữ khoa...
Ký hiệu xếp giá: 603 T550Đ
Cuốn từ điển này gồm 95.000 thuật ngữ bao trùm hầu hết mọi lĩnh vực khoa học và kỹ thuật.
Ký hiệu xếp giá: 603 T550Đ
Với khoảng 95000 thuật ngữ, cuốn từ điển bao trùm hầu hết mọi lĩnh vực khoa học và kỹ thuật.
Ký hiệu xếp giá: 330.03 P200A
Cuốn từ điển này cung cấp các thuật ngữ, các phạm trù, khái niệm cơ bản về kinh tế học hiện đại được sắp xếp vần chữ cái tiếng Anh, một số thuật ngữ kinh tế chủ yếu đã được trình bày kết hợp với minh...
Ký hiệu xếp giá: 621.503 TĐ
Chương 1: Lịch sử phát triển và ý nghĩa kinh tế của kỹ thuật lạnh Chương 2: Các phương pháp làm lạnh nhân tạo Chương 3: Môi chất và chất tải lạnh Chương 4: Máy nén lạnh Chương 5: Thiết bị trao đổi...
Ký hiệu xếp giá: 570.3 T550Đ
Cuốn từ điển này có khoảng 50.000 thuật ngữ bao gồm hầu hết các bộ môn của sinh học và của một số ngành liên quan. Phần Việt - Anh liệt kê hầu hết những thuật ngữ đã đề cập ở phần Anh - Việt.
Ký hiệu xếp giá: 330.03 T550Đ
Cuốn từ điển này bao gồm những thuật ngữ, khái niệm khoa học cơ bản kinh tế học macsxit và kinh tế học hiện đại.
Ký hiệu xếp giá: 580.3 V8722t 1
Tập 1 tập hợp giải nghĩa các thuật ngữ thực vật thông dụng ở Việt Nam được sắp xếp theo thứ tự chữ cái bắt đầu từ A đến F.
Ký hiệu xếp giá: 580.3 V8722t 2
Tập 2 tập hợp giải nghĩa các thuật ngữ thực vật thông dụng ở Việt Nam được sắp xếp theo thứ tự chữ cái bắt đầu từ G đến Z.
Đang xem: 401