Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1002 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.2T641
Đây là sách luyện thi được biên soạn nhằm giúp phát triển kỹ năng về writing để nâng cao điểm số trong kỳ thi TOEFL iBT. Nội dung gồm: grammar writing; guided writing 1 general topics; guided writing...
Ký hiệu xếp giá: 428.2T641
Đây là sách luyện thi được biên soạn nhằm giúp phát triển kỹ năng về writing để nâng cao điểm số trong kỳ thi TOEFL iBT. Nội dung gồm: integrated writing; independent writing; actual test.
Ký hiệu xếp giá: 428.2C948
Nội dung sách gồm có: giới thiệu về TOEFL-iBT, cách tính điểm của TOEFL-iBT, những điều cần biết khi làm bài thi đọc hiểu TOEFL-iBT, những vấn đề thường gặp trong kỳ thi viết TOEFL-iBT.
Ký hiệu xếp giá: 428.2H991
Sách gồm hai phần chính: ngữ pháp cơ bản và các thể loại câu hỏi trong bài thi TOEIC Writing test.
Ký hiệu xếp giá: 428.2T655
Sách gồm bốn phần chính: luyện tập viết câu, viết email, viết bài luận và phần actual tests. Sách không chỉ trình bày cách viết câu đúng, mà còn trình bày cách diễn đạt một tình huống bằng nhiều câu...
Ký hiệu xếp giá: 428.2B853
Contents: Twenty 4-page units featuring key areas, such as Getting the Right Tone, Linking Ideas, Writing Quickly and Simply, Dealing with Difficult Issues and Editing the Language. Each unit...
Ký hiệu xếp giá: 428.2Z53w 2005
Contents: Beginning to work, Giving and receiving gifts, Favorite place, An exceptional person, Trends and Fads, White lies, Explanations and Excuses, Problems and Challenges, Strange stories,...
Ký hiệu xếp giá: 428.1B8759
Contents: words in context; theme grouping: living things, time and space, throught and communication, feelings and sensations, places and movement, size; everyday and specific vocabulary; roots;...
Ký hiệu xếp giá: 428.3L655M
Nội dung cuốn sách bao quát nhiều đề tài, luyện nói tiếng Anh theo 3 cấp độ A, B, C, mỗi cấp độ có 60 đề tài.
Ký hiệu xếp giá: 428.3Li-B
Chapter1: Education and Student Life Chapter 2: City Life Chapter3: Business and Money Chapter 4: Jobs and Professions Chapter 5: Lifestyles Chapter 6: Travel and Transportation Chapter 7: North...
Đang xem: 913