Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1638 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 398 K400R
Cuốn sách giới thiệu những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của đất nước Hàn Quốc thông qua những bài viết và bức tranh minh họa. Thông qua cuốn sách bạn đọc có được cái nhìn tổng quát về nền...
Ký hiệu xếp giá: 76(N412.1) CH513H
Sách giới thiệu về nghệ thuật tranh vẽ Hàn Quốc thế kỷ 19, 20. Sách cung cấp cho bạn đọc cái nhìn khái quát , những bằng chứng cụ thể về quá trình phát triển và giá trị của nền nghệ thuật này.
Ký hiệu xếp giá: 330.02 TK
Mục lục Chương mở đầu: Chu trình kinh tế và chu trình kinh tế tiền tệ Phần I: Trước hết cần phải sản xuất Phần II: Chu trình tiền tệ và cân bằng thu chi ngân sách Phần III: Sự vận động của nền kinh tế
Ký hiệu xếp giá: 495.707 T306H
Giáo trình gồm 23 bài học để hoàn thành không những nội dung cần thiết để nhập học rồi đăng ký môn học, nghe giảng và đạt được những điểm số tốt mà còn giải quyết vấn đề làm thêm trong kỳ nghỉ hay...
Ký hiệu xếp giá: 306.095 K495t
Chương I: Biểu lộ tình cảm cảu nền văn hóa ba nước. Chương II: Bóng dáng của con người ba nước. Chương III: con người ba nước, káhc nhau như vậy. Chương IV: Dân tộc tính của người ba nước. Chương V:...
Đang xem: 1060