Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1661 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 370.951 9 H103N
Table of contents: introduction to Korea, Hallyu, the education system of Korea, education of international students, guide to student life.
Ký hiệu xếp giá: 306.09519 T7721D
Cuốn sách này tổng kết các đặc trưng văn hóa truyền thống của Hàn Quốc đã được đề cập trong nhiều nghiên cứu của các học giả Hàn Quốc và Việt Nam. Đồng thời trên cơ sở những biến đổi mạnh mẽ của điều...
Ký hiệu xếp giá: 398 K400R
Cuốn sách giới thiệu những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của đất nước Hàn Quốc thông qua những bài viết và bức tranh minh họa. Thông qua cuốn sách bạn đọc có được cái nhìn tổng quát về nền...
Ký hiệu xếp giá: 76(N412.1) CH513H
Sách giới thiệu về nghệ thuật tranh vẽ Hàn Quốc thế kỷ 19, 20. Sách cung cấp cho bạn đọc cái nhìn khái quát , những bằng chứng cụ thể về quá trình phát triển và giá trị của nền nghệ thuật này.
Ký hiệu xếp giá: 330.02 TK
Mục lục Chương mở đầu: Chu trình kinh tế và chu trình kinh tế tiền tệ Phần I: Trước hết cần phải sản xuất Phần II: Chu trình tiền tệ và cân bằng thu chi ngân sách Phần III: Sự vận động của nền kinh tế
Ký hiệu xếp giá: 495.707 T306H
Giáo trình gồm 23 bài học để hoàn thành không những nội dung cần thiết để nhập học rồi đăng ký môn học, nghe giảng và đạt được những điểm số tốt mà còn giải quyết vấn đề làm thêm trong kỳ nghỉ hay...
Đang xem: 1533