Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2768 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 664.07TH300NGH
Cuốn sách cung cấp 15 bài thí nghiệm cơ bản của ngành công nghệ thực phẩm bao gồm các lĩnh vực sản xuất đường và bánh, sản xuất đồ hộp rau quả, sản xuất trà và cà phê, chế biến sữa, tinh luyện dầu,...
Ký hiệu xếp giá: 624.072PH104T 2014
Trình bày những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực thí nghiệm công trình: dụng cụ và thiết bị đo ứng xuất biến dạng, thí nghiệm vật liệu xây dựng, nghiên cứu thực nghiệm công trình chịu tải trọng tĩnh...
Ký hiệu xếp giá: 572.072TR120B
Sách gồm 10 bài thực hành, giúp sinh viên nắm vững tính chất hóa sinh học của các thành phần thực phẩm và hiểu rõ hơn về các kiến thức đã học từ các môn hóa học thực phẩm và hóa sinh học. Các bài...
Ký hiệu xếp giá: 664.07TR120B
Nội dung cuốn sách gồm có: ứng dụng quang phổ UV-VIS trong phân tích thực phẩm, ứng dụng quang phổ nguyên tử trong phân tích thực phẩm, các phương pháp sắc ký. Ngoài ra sách có phần phụ lục: cột sắc...
Ký hiệu xếp giá: 621.380 28SCR
Chương 1: Giới thiệu tóm tắt Chương 2: Thí nghiệm cơ bản về SCR Chương 3: Thí nghiệm mạch làm cổng của SCR Chương 4: Ứng dụng của SCR
Ký hiệu xếp giá: 624.17Th-C
Phần 1: Thí nghiệm tĩnh tải ở hiện trường Phần 2: Kiểm tra chất lượng cọc và phương pháp động xác định sức chịu tải của cọc
Ký hiệu xếp giá: 615.10724T3641
Trình bày các nội dung thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP) ứng dụng trong lĩnh vực dược: quá trình hình thành - quốc tế hoá nguyên tắc GLP, giới thiệu các nguyên tắc, khái quát ISO/IEC17025, triển...
Ký hiệu xếp giá: 002.076 624 18NCKH-GV
TÓM TẮT MỞ ĐẦU A. ĐẶT VẤN ĐỀ B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ B.1. Phương pháp B.2. Nội dung Bài 1: Xác định độ ẩm và lượng mất khi nung (MKN) Bài 2: Tạo hình bằng phương pháp đổ rót Bài 3: Xác định độ co sấy và...
Ký hiệu xếp giá: 660Ca-H
Phần 1: Tóm tắt lý thuyết Chương 1: Các chu trình Chương 2: Các thiết bị truyền nhiệt Phần 2: Bài tập - lời giải Phần 3: Các phụ lục
Đang xem: 446