Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1230 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 390.095 97 S550V
Tập Luật tục này gồm tám chương: tội phạm và việc xét xử tội; quan hệ thủ lĩnh; quan hệ cộng đồng; phong tục tập quán; hôn nhân và quan hệ nam nữ; quan hệ gia đình; thừa kế sở hữu; việc xâm phạm...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 97 B510H
Mo là những làn điệu hát xướng trong lễ: lễ gia tiên, lễ tết, lễ cầu thần linh, lễ tang ... Cuốn sách này biên soạn đúng với trình tự diễn xướng mo tha khả, mo lêng plời của các ông mo cùng Nổ ở bản...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 97 T406A
Cuốn sách gồm những câu chuyện về thuần phong mỹ tục Việt Nam qua các nhân vật là các cô gái chàng trai ở các miền quê Xứ Bắc, qua công việc, nghề nghiệp của họ: nghề thủ công, trồng trọt (trồng chè,...
Ký hiệu xếp giá: 394.095 97 T406A
Sách gồm 3 phần: Phần 1 giới thiệu những trò chơi trong nhà: hím à, ẩn trốn, kéo cưa, lừa xẻ, ô quan, đánh chắt…; Phần 2 giới thiệu những trò chơi ngoài trời: dung dăng dung dẻ, thả đỉa ba ba, kéo...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 97 H407A
Hệ thống tín ngưỡng dân gian của người Mường rất phong phú, đồ sộ. Nghi lễ vía chùa là nơi trình bày cung cách hình thành cơ nghiệp, củng cố cộng đồng, xây dựng nhân cách, hoàn thiện con người trong...
Ký hiệu xếp giá: 392.509 599 2 C108S
Cuốn sách bao gồm nội dung sau: Người Mường ở Thanh Hóa và tục lệ cưới xin; Đôi nét về những bài ca đám cưới của Người Mường Thanh Hóa: Ca ngợi tình yêu hôn nhân và hạnh phúc của tuổi trẻ. Các bài ca...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 97 B105TH
Nội dung sách trình bày các vấn đề: những vấn đề về dinh dưỡng, giao thiệp, xem ngày kén giờ, các lễ tết trong năm, các nghi lễ thờ cũng trong gia tiên, tục cưới hỏi, lễ tang, tập tục dâng hương tại...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 971 2 TR309TH
Sách sưu tầm những câu hát được sử dụng trong lễ cầu trường thọ của người Tày Cao Bằng.
Ký hiệu xếp giá: 395.230 995 92 L561V
Nội dung cuốn sách bao gồm: Nghi thức tổ chức tang lễ của Người Thái; Một số bài tế trong lễ tang
Ký hiệu xếp giá: 394.151 Đo-S
Mục Lục Chương I: Nguồn gốc rượu trung hoa Chương II: Danh tửu trung hoa CHương III: Rượu và văn hóa trung hoa Chương IV: Những mẫu chuyện chung quang chiếu rượu Chương V: Hội tao đàn và thi sĩ tữu đồ
Đang xem: 824