Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
159 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.2B853
Contents: Twenty 4-page units featuring key areas, such as Getting the Right Tone, Linking Ideas, Writing Quickly and Simply, Dealing with Difficult Issues and Editing the Language. Each unit...
Ký hiệu xếp giá: 495.7K843 1
Cuốn sách "Tiếng Hàn 1 Seoul" bao gồm 30 bài học, và mỗi bài học đều có đoạn chính, cách phát âm, ngữ pháp, và từ vựng và các biểu thức chính. Cuốn sách là tập đầu tiên của loạt sách giáo khoa tiếng...
Ký hiệu xếp giá: 495.78Y59 4.1
Cuốn sách "Tiếng Hàn 4-1 Yonsei" do Trung tâm tiếng Hàn Đại học Yonsei biên soạn, Đại học Yonsei xuất bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.78Y59 1.1
Cuốn sách "Tiếng Hàn 1-1 Yonsei" (phiên bản tiế Anh và tiếng Hàn) do Trung tâm tiếng Hàn Đại học Yonsei biên soạn, Đại học Yonsei xuất bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.78Y59 2.2
Cuốn sách "Tiếng Hàn 2-2 Yonsei" (phiên bản tiếng Anh, tiếng Hàn) do Trung tâm tiếng Hàn Đại học Yonsei biên soạn, Đại học Yonsei xuất bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.78Y59 2.1
Cuốn sách "Tiếng Hàn 2-1 Yonsei" (phiên bản tiếng Anh và tiếng Hàn) do Trung tâm tiếng Hàn Đại học Yonsei biên soạn, Đại học Yonsei xuất bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.78Y948 1
Cuốn sách "Tiếng Hàn đại học dành cho du học sinh 1" được cấu trúc dưới dạng sách bài tập sẽ giúp các du học sinh tại Hàn Quốc nâng cao khả năng nói tiếng Hàn của mình một cách cân bằng.
Đang xem: 1336