Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
149 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.872 N5766c
Tổng quan về Content marketing; bộ công cụ hỗ trợ sản xuất nội dung đển làm Content marketing đỉnh cao; quy trình sáng tạo nội dung số chuẩn quốc tế; marketing nội dung tăng cường tương tác trên một...
Ký hiệu xếp giá: 658.872 G9758c 2021
Cung cấp những kiến thức cơ bản về marketing. Hướng dẫn triển khai những chiến thuật marketing cụ thể gồm: Kế hoạch marketing nội dung, marketing với nội dung dài, marketing với nội dung ngắn, tham...
Ký hiệu xếp giá: 658.802 J969
Hướng dẫn tiếp thị nội dung, xây dựng thương hiệu cho cá nhân và doanh nghiệp, kết hợp cùng các công nghệ mới nổi nhằm tạo ra những nội dung có khả năng hình thành mối quan hệ linh hoạt và gắn bó...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 F9174
Chủ đề: Tiếp thị; Marketing
Trình bày cách thực hiện cá nhân hoá nội dung, nhằm tạo ra những trải nghiệm thực sự có giá trị với từng khách hàng, đưa ra định hướng tốt hơn về cách thúc đẩy nhu cầu, doanh thu và phối hợp hiệu quả...
Ký hiệu xếp giá: 658.82 R559
The Customer Message Management processes and tools are being implemented with a growing roster of progressive companies. We are grateful for these visionary organizations, especially our fearless...
Ký hiệu xếp giá: 658.823 A496
Chủ đề: Marketing
Giới thiệu về công việc thiết kế và sáng tạo bao bì như là một phần của quy trình làm thương hiệu cho sản phẩm qua nghiên cứu để hình thành nên ý tưởng, phương pháp thiết kế, kiểu dáng và đưa ra thị...
Ký hiệu xếp giá: 658.872 D574m 2022
Hệ thống kiến thức nền tảng về chiến lược marketing về tổng quan, sáng tạo ý tưởng lớn, kế hoạch digital marketing, các kênh digital marketing phổ biến nội dung trong digital marketing cơ bản.
Ký hiệu xếp giá: 658.872 N5767d 222
Tổng quan về chiến lược marketing trên môi trường số; thương hiệu trên môi trường số; thấu hiểu khách hàng trên môi trường số; định vị giá trị; sáng tạo nội dung; chiến lược kênh; đo lường hiệu quả...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465 G6665
Contents: Introduction to marketing and advertising, Finding the customer, Planning a marketing strategy, Creating ads, Marketing tools, Presenting your public face, Marketing through trade fairs.
Ký hiệu xếp giá: 658.8 P455
Chủ đề: Marketing
Built around the authors' seminal 4Ps (Product, Price, Place, Promotion) framework, Essentials of Marketing, 12/e, is revised to integrate new concepts and timely examples. Unfolding trends are...
Đang xem: 7604