Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2471 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 410 D6311d 2012
Chủ đề: Ngôn ngữ học
Khái quát về ngữ dụng học và nghiên cứu các vấn đề về chiếu vật và chỉ xuất, hành vi ngôn ngữ, lý thuyết lập luận, lý thuyết hội thoại, ý nghĩa hàm ẩn và ý nghĩa tường minh.
Ký hiệu xếp giá: 410.1 Đ450H
Chủ đề: Ngôn ngữ học
Tập này gồm những nội dung chính sau: khái quát về ngữ dụng học, chiếu vật và chỉ xuất, lý thuyết lập luận, lý thuyết hội thoại, ý nghĩa hàm ẩn và ý nghĩa tường minh.
Ký hiệu xếp giá: 410.1 NG527TH
Chủ đề: Ngôn ngữ học
Cuốn sách này trình bày: bản chất và chức năng của ngôn ngữ, nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ, ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt, từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp, chữ viết, các ngôn ngữ thế...
Ký hiệu xếp giá: 410 TK
Chủ đề: Ngôn ngữ học
Phần 1: Một số vấn đề lý luận chung Phần 2: Những vấn đề xã hội - Ngôn ngữ học Phần 3: Về ngữ pháp tiếng Việt Phần 4: Tiếng Việt trong trường học Phần 5: Về nghệ thuật ngôn từ Con người và sự nghiệp...
Ký hiệu xếp giá: 418.0071 B893i
Contents: Language and education; Second language learning; Language in British education; Literature and education; The politics of language teaching; Research and understanding.
Ký hiệu xếp giá: 418 M4788i
This book, by one of the leading figures in applied linguistics, provides a wide-ranging and comprehensive treatment of the major issues. Its six chapters take the reader through the major tenets and...
Ký hiệu xếp giá: 401.4 C7714l
Contents: The interlocking levels; Theories and explanations; Language learning.
Ký hiệu xếp giá: 410 W638l
Contents: the nature of language; the scope of linguistics; principles and levels of analysis; areas of enquiry: focus on form; areas of enquiry: focus on meaning; current issues.
Ký hiệu xếp giá: 495.922 81 Le-H
Mục lục Chương I: Khái quát về chính tả tiếng việt Chương II: Các mẹo luật chính tả Chương Ba: Bài tập đáp án
Ký hiệu xếp giá: 495.922 81 Ho-L
Mục lục: Chương I: Tổng quát về từ vựng và lỗi từ vựng Chương II: Những lỗi từ vựng thường gặp và cách sửa Chương III: Bài tập sửa lỗi từ vựng và rèn luyện dùng từ vựng
Đang xem: 795