Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1766 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 398.095 971 2TR309TH
Sách sưu tầm những câu hát được sử dụng trong lễ cầu trường thọ của người Tày Cao Bằng.
Ký hiệu xếp giá: 393.095 97B510H
Quyên 3 ghi chép lại các công việc, các nghi lễ diễn ra trong tang lễ và các công việc cuối cùng sau tang lễ như: mai táng, làm nhà mồ và nghi lễ Đủ đem - hết tang. Sách ghi chép lại toàn bộ nội dung...
Ký hiệu xếp giá: 393.095 974 2QU105V
Sách nghiên cứu, sưu tầm những bài khóc trong đám tang của người Thái ở vùng Khủn Tinh, huyện Quỳ Hợp, tỉnh nghệ An.
Ký hiệu xếp giá: 390.095 976V115H
Các Ơi theo tiếng Jrai là các Ông, là cách mà người Jrai gọi những người tôn kính và thiêng liêng. Sách của tác giả Nguyễn Tấn Đắc sưu tầm, giới thiệu về những phong tục, văn hóa dân gian của người...
Ký hiệu xếp giá: 394.269597T358s
Cuốn sách miêu tả 60 lễ hội truyền thống tiêu biểu ở các địa phương, của các dân tộc trên cả nước. Ngoài phần lễ hội, cuốn sách còn có thêm phần câu ca trong hội hè và phần viết về các trò diễn, trò...
Ký hiệu xếp giá: 393.09597P535v 2018
Đây là một bộ biên khảo tương đối đầy đủ về các phong tục tập quán cũ của nước Việt. Tác giả không chỉ mô tả từng tập tục, mà còn về gốc tích, nguyên ủy cái tục ấy, nhìn nhận, đánh giá để xem nó hay...
Ký hiệu xếp giá: 395.230 995 92L561V
Nội dung cuốn sách bao gồm: Nghi thức tổ chức tang lễ của Người Thái; Một số bài tế trong lễ tang
Ký hiệu xếp giá: 306.0973A51223
America at the Dawn of a New a Millenniun is a very good resource for ESL advance Reading and Conversation Classes. A Yugoslavian student, Ana Kovach, wants to better understand the American Culture...
Ký hiệu xếp giá: 306.0952L981d
Giới thiệu tín ngưỡng và tôn giáo của Nhật Bản. Những đặc tính văn hoá, con người Nhật Bản. Quan niệm sống, văn học, nghệ thuật, kiến trúc của Nhật Bản v.v...Những phong tục tập quán người Nhật.
Đang xem: 694