Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
96 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 324.259 7 TK
Hội nghị cấp cao ASEM 5 thành công rực rỡ, bước phát triển mới của tiến trình hợp tác Á-Âu Tình hình trung quốc thời gian gần đây Một số nét về tình hình liên bang nga gần đây
Ký hiệu xếp giá: 324.259 7 TK
Vấn đề hội nhập kinh tế quốctế của Việt Nam và phát triền vọng những năm tới Thủ đô hà nội 50 năm xây dựng và phát triển Mô hình CHiến lược phát triển mới của trugn quốc về kế Hoạch điều chỉnh cơ cấu...
Ký hiệu xếp giá: 006.3 Tr-T
Phần 1: Trí tuệ nhân tạo: Nguồn gốc và quy mô của nó Phần 2: Trí tuệ nhân tạo như là biểu diễn và tìm kiếm
Ký hiệu xếp giá: 006.3 Tr-T
Phần V: Các chủ đề nâng cao dành cho giải quyết vấn đề A1 Phần VI: Lời kết
Đang xem: 1275