Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
818 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.3LV00TC1-012
PHẦN I : GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GỐM NĂM HẠNH PHẦN II : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHƯƠNG I : KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ CHƯƠNG II : KẾ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG III : KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ...
Ký hiệu xếp giá: 657.3LV99TC1-010
PHẦN I : GIỚI THIỆU VỀ XÍ NGHIỆP VỀ XÍ NGHIỆP 1/ Lịch sử hình thành và phát triển 2/ VCơ cấu tổ chức của xí ngiệp 3/ giới thiệu công tác kế toán tại XN 4/ Nhiệm vụ chức năng 5/ Tính hính hoạt...
Ký hiệu xếp giá: 657.3LV99TC1-014
PHẦN I : GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CTY 1/ Lịch sử hính thành và phát triển công ty 2/ Cơ cấu vốn của cty 3/ Chức năng và nhiệm vụ của cty 4/ Cơ cấu tổ chức nhân sự CHƯƠNG II : CƠ SỞ LÝ LUẬN ...
Ký hiệu xếp giá: 658B849
Contents: Basic Concepts; Managerial Economics; Designing Organizational Architecture; Applications of Organizational Architecture.
Ký hiệu xếp giá: 657.42LV00TC1-016
PHẦN I : MỞ ĐẦU I. BỐI CẢNH VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHẦN II : CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM- TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾ...
Ký hiệu xếp giá: 370Tr-T
Chương 1: Luận đề và trắc nghiệm khách quan Chương 2: Đo lường thành quả học tập Chương 3: Các nguyên lý đo lường Chương 4: Quy hoạch một bài trắc nghiệm Chương 5: Hình thức các câu hỏi trắc nghiệm...
Ký hiệu xếp giá: 658.TK
Chương I: Cơ cấu kinh doanh của doanh nghiệp Chương II: Thế nào là sách lược kinh doanh Chương III: TÌm hiểu tổ chức kinh doanh Chương IV: Những phương pháp quản lý CHương V: Cách quản lý công việc...
Ký hiệu xếp giá: 658.TK
Mục lục Chương I: Phương pháp phân tích tài vụ kinh doanh Chương II: Thế nào là hệ thống thông tin tư vấn tự động hóa công việc văn phòng Chương III: Phương pháp thực hành tiêu thụ CHương IV: Thế...
Ký hiệu xếp giá: 658TK
Mục lục Chương I: Mục đích và công thức cơ bản của phân tích Chương II: Giới thiệu cách dùng báo biểu kết toán tài vụ CHương III: CHỉ tiêu phân tích tài vụ và tiêu chuẩn đánh giá Chương IV: Công thức...
Ký hiệu xếp giá: 658TK
Mục lục Chương I: Công thức phân tích giá thành và ứng dụng Chương II: Công thức phân tích hiệu suất tiêu thụ và phương pháp ứng dụng Chương III: Phương pháp xác định giá thành và công thức phán đoán...
Đang xem: 496