Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3004 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.34 L477
Nội dung cuốn sách này gồm có 10 Actual test, luyện tập kỹ năng nghe.
Ký hiệu xếp giá: 428.4 L872
Nội dung cuốn sách này gồm có 10 Actual test, luyện tập kỹ năng đọc hiểu. Gồm điền từ vào chỗ trống và trả lời câu hỏi sau các bài đọc.
Ký hiệu xếp giá: 428.4 K16
Nội dung cuốn sách này gồm có 10 Actual test, luyện tập kỹ năng đọc hiểu. Gồm điền từ vào chỗ trống và trả lời câu hỏi sau các bài đọc.
Ký hiệu xếp giá: 428.34 T661
Contents: 10 listening actual test, scripts and answer key and MP3 CD. Including 1000 listening comprehension practice test items for the new TOEIC tests.
Ký hiệu xếp giá: 428.34 T661
Contents: 6 half test, 7 full test, scripts and answer key and MP3 CD. Including 1000 listening comprehension practice test items for the new TOEIC tests.
Ký hiệu xếp giá: 428.4 T661
Contents: 10 actual test, answer key. Including 1000 reading comprehension practice test items for the new TOEIC tests.
Ký hiệu xếp giá: 428.4 T661
Contents: 10 actual test, answer, answer sheets. Including 1000 reading comprehension practice test items for the new TOEIC tests.
Ký hiệu xếp giá: 428.34 T644
Including 10 actual tests & 3 advanced test for listening comprehension, answer key.
Ký hiệu xếp giá: 428.4 T644
Including 10 actual tests & 3 advanced test for reading comprehension; answer key.
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 K75
Contents: Actual Test 1; Actual Test 2; Actual Test 3; Actual Key & Scripts
Đang xem: 1429