Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
49 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 690.02 T310H 2011
Nội dung sách gồm các phần sau: tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế đường ô tô; tiêu chuẩn thiết kế đường nông thôn, đường đô thị; tiêu chuẩn thiết kế bến phà, bến cầu phao đường bộ; tiêu chuẩn thiết kế...
Ký hiệu xếp giá: 670.4 Le-H
Mục lục Phần giới thiệu CHương I: Tối ưu hóa đa tiêu chuẩn và phương pháp PS! Chương II: Phép làm gần đúng tập hợp các giải pháp khả thi và tập hợp tối ưu pareto Chương III: Phân chia và tổng hợp các...
Ký hiệu xếp giá: 690.02 T968 1
Tập một gồm những nội dung chính sau: Thuật ngữ; Kí hiệu; Số liệu, kích thước dùng trong thiết kế xây dựng; Thông tin.
Ký hiệu xếp giá: 690.02 T968 11
Phương pháp thử: Thủy tinh, kính XD; Vật liệu lợp và chất dẻo; Vật liệu chịu lửa; Đất XD; Nước; Không khí
Ký hiệu xếp giá: 690.02 T968 2
Sách tập hợp các tiêu chuẩn thiết kế xây dựng: quy hoạch, khảo sát, những vấn đề chung về thiết kế.
Ký hiệu xếp giá: 690.02 T968 3
Tiêu chuẩn thiết kế : Kết cấu xây dựng
Ký hiệu xếp giá: 690.02 T968 4
Tập IV bao gồm tiêu chuẩn nhà ở và công trình công cộng và tiêu chuẩn công trình công nghiệp.
Ký hiệu xếp giá: 690.02 T968 6
Cuốn sách trình bày những tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam về hệ thống kỹ thuật cho nhà ở và công trình công cộng.
Ký hiệu xếp giá: 690.02 T968 7
Nội dung cuốn sách trình bày những tiêu chuẩn Việt Nam về quản lý chất lượng, thi công và nghiệm thu trong xây dựng.
Ký hiệu xếp giá: 690.02 T968 8
Nội dung cuốn sách trình bày các tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam về vật liệu xậy dựng và sản phẩm cơ khí xây dựng; bao gồm: xi măng, vôi, thạch cao; cốt liệu xây dựng; gốm sứ xây dựng; bê tông , hỗn...
Đang xem: 784