Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2450 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.681K105J
Ký hiệu xếp giá: 495.681Đ419H
Nội dung sách gồm có: luyện tập hán tự, học từ vựng thông qua hán tự.
Ký hiệu xếp giá: 495.681Đ419H
Nội dung sách gồm có: luyện tập hán tự, học từ vựng thông qua hán tự.
Ký hiệu xếp giá: 495.681K300R
Sách hướng dẫn học từ vựng tiếng Nhật theo cách đơn giản mỗi ngày 10 phút, bao gồm các từ tượng thanh, tượng hình.
Ký hiệu xếp giá: 495.681H314-O
Nội dung cuốn sách gồm: từ vựng âm giống nhau cách đọc giống nhau, từ âm giống nhau cách đọc khác nhau, biểu hiện phó từ, từ chuyển tiếp.
Ký hiệu xếp giá: 495.681H675l 2 2016
Sách trình bày những kiến thức về ngôn ngữ, Hán tự và những từ được viết bằng Hán tự thường thấy ở những bảng biểu hay những văn bản; kiến thức Hán tự để phục vụ cho phần thi đọc hiểu của kỳ thi năng...
Ký hiệu xếp giá: 495.681H675l 2
Sách trình bày những từ ngữ cấp độ N2 của kỳ thi năng lực Nhật ngữ theo từng nhóm chủ đề và cách sử dụng chúng; kỹ năng đọc hiểu, nghe và những từ vựng có ích trong sinh hoạt hằng ngày.
Đang xem: 1932