Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2208 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 603 T550Đ
Với khoảng 95000 thuật ngữ, cuốn từ điển bao trùm hầu hết mọi lĩnh vực khoa học và kỹ thuật.
Ký hiệu xếp giá: 330.03 T550Đ
Cuốn từ điển này gồm 20.000 mục từ về các lĩnh vực kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế, tài chính quốc tế, ngân hàng, bảo hiểm, thanh toán ngoại hối, quản lý xí nghiệp, thực hành xuất nhập khẩu,...
Ký hiệu xếp giá: 330.03 NG527V
Sách gồm khoảng 40.000 từ thuật ngữ thường xuyên được cập nhật với nhiều câu ví dụ mang tính giáo khoa, dễ hiểu. Sách đi vào các lĩnh vực kinh tế, kiểm toán, tài chính thị trường chứng khoán và xuất...
Ký hiệu xếp giá: 330.03 NG527Đ
Cuốn từ điển cung cấp cho độc giả những hiểu biết sâu về các khái niệm hay nội dung cơ bản của các thuật ngữ tiếng Anh về kinh tế thường gặp. Về giả thích nội dung, từ điển chỉ đề cập những nội dung...
Ký hiệu xếp giá: 330.03 TR120V
Cuốn từ điển này gồm khoảng 35.000 từ và cụm từ liên quan đến đủ mọi lĩnh vực của kinh tế - thương mại.
Ký hiệu xếp giá: 330.03 TR120V
Cuốn từ điển gồm có trên 40.000 từ ngữ bao quát hầu hết những ngành trọng yếu trong phạm vi kinh tế - thương mại hiện đại, với nhiều từ, cụm từ và thành ngữ thông dụng, cập nhật.
Ký hiệu xếp giá: 346.0203 L655t 2003
Cuốn từ điển này giải nghĩa các thuật ngữ tiếng Việt trong lĩnh vực luật pháp và hợp đồng kinh tế bằng tiếng Anh. Ngoài ra, từ điển có phần phụ lục gồm: mẫu hợp đồng phân phối, các hình thức xưng hô,...
Đang xem: 447