Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2747 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.684 M600D
Sách gồm các bài đọc hiểu theo chủ đề khác nhau, dành cho người học trình độ từ trung cấp trở lên.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 I-311J
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419H
Sách gồm 5 chủ đề đọc hiểu với những vấn đề cơ bản, có phần đáp án. Sách dành cho các kỳ thi du học Nhật Bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419H
Sách bao gồm tập hợp từ ngữ, đoạn văn, vấn đề giản lược từ ngữ và một số chủ đề luyện tập, tìm kiếm thông tin, đọc hiểu.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419H
Sách gồm 7 chủ đề đọc hiểu trình độ trung - thượng cấp, có phần đáp án. Sách dành cho các kỳ thi du học Nhật Bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.184 M111W
Nội dung cuốn sách gồm: 1.020 từ vựng dành cho học sinh, sinh viên; 2.000 từ vựng dùng trong các văn bản hành chính; hơn 2.000 từ đơn và 2.500 cụm từ thông dụng; giải thích nghĩa kèm theo phiên âm La...
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Y104A
Sách trình bày các vấn đề: bài đọc, giải thích từ mới và cách sử dụng.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419V
Sách trình bày cách sử dụng tiếng Nhật trong một số trường hợp, có các bài đọc về văn hóa, hình ảnh minh họa.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419V
Sách gồm các bài đọc liên quan đến văn hóa, bài tập và hình ảnh minh họa, có phụ lục đáp án.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 R200A
Đang xem: 1225