Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2739 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.1 Ho-A
MỤC LỤC Bài 1: Giới thiệu người Bài 2: Hướng dẫn viết Bài 3: Miêu tả Bài 4: Liệt kê các đặc điểm Bài 5: Nêu lý do và dùng ví dụ Bài 6: Diễn đạt ý kiến của bạn
Ký hiệu xếp giá: 428.2 P988
Cuốn sách trình bày 75 bài tiểu luận mẫu thường có trong kỳ thi TOEFL.
Ký hiệu xếp giá: 495.1 Y941s
Tuyển tập các đề thi HSK: trung cấp tập hợp các đề mô phỏng, gồm có phần thi chính, phần nói, phần viết, dùng để ôn tập thi chứng chỉ HSK trung cấp.
Ký hiệu xếp giá: 495.1 Y941s 2008
Tuyển tập các đề thi HSK: sơ cấp tập hợp các đề mô phỏng (nói, viết, tổng hợp), dùng để ôn tập thi HSK trình độ sơ cấp.
Ký hiệu xếp giá: 428 L400N
This book includes: Pronunciation table; Acknowledgements; Preface; Introduction; Using the Activator-colour guide; How the Activator is organized; How to use the Activator using keywords; How to use...
Ký hiệu xếp giá: 421 Lu-A
MỤC LỤC Chương 1: Sắp xếp ý - mấu chốt để viết hay Chương 2: Câu chủ đề và câu bổ trợ Chương 3: Sắp xếp ý theo thời gian và không gian Chương 4: Sắp xếp ý theo thứ bậc Chương 5: Thông tin - cung cấp...
Ký hiệu xếp giá: 421 Lu-A
1. Viết về người 2. Viết về các môn học 3. Viết về nơi chốn 4. Viết về các đồ vật 5. Viết về các thời gian biểu 6. Viết về bản đồ và sơ đồ 7. Viết về các hoạt động 8. Viết về tạp chí và sách vở 9....
Đang xem: 2225