Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1542 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.3M100C
This book includes topics: Management; Production and operations management; marketing.
Ký hiệu xếp giá: 428.3S741
Giáo trình "Giao Tiếp Tiếng Anh Tự Tin Trong Mọi Tình Huống" gồm có 3 quyển, phân ra trình độ sơ cấp, trung cấp và nâng cao. Nội dung trình bày theo từng chủ đề, hoàn cảnh. Ở trình độ trung cấp gồm...
Ký hiệu xếp giá: 428.33Ti-N
1. Cách phát âm các tiếp vị ngữ thông dụng. 2. Cách đọc các ký hiệu phát âm. 3. Phương pháp đọc âm mạnh và âm yếu. 4. Phương pháp đọc nối âm. 5. Phương pháp sử dụng ngữ điệu. 6. Cách nói chuyện qua...
Ký hiệu xếp giá: 428Ti - T
CONTENT Unit 1: It's nice to meet you Unit 2: What's this? Unit 3: Where are you from? Unit 4: I'm not wearing boots! Unit 5: What are you doing? Unit 6: We live in the suburbs Unit 7: Does the...
Ký hiệu xếp giá: 428Ti - T
CONTENT Unit 1: Relationships Unit 2: Clothes and appearance Unit 3: Exceptional people Unit 4: Superstitions and beliefs Unit 5: Reading and television Unit 6: Art and music Unit 7: Changing times...
Ký hiệu xếp giá: 421.595 695 922M312PH
Sách bao gồm các bài học tiếng Nhật theo các chủ đề thường gặp trong cuộc sống đời thường. Mỗi bài học bao gồm phần mẫu câu cơ bản và phần luyện tập đàm thoại, nội dung học được trình bày dưới ba...
Ký hiệu xếp giá: 428.3L655M
Nội dung cuốn sách bao quát nhiều đề tài, luyện nói tiếng Anh theo 3 cấp độ A, B, C, mỗi cấp độ có 60 đề tài.
Ký hiệu xếp giá: 428.658Ba-T
MỤC LỤC 1. Ngày đầu tiên 2. Trong văn phòng của ông Green 3. Sắp xếp đồ đạc trong văn phòng 4. David hỏi một số câu hỏi 5. David bắt đầu làm việc 6. Ăn trưa tại căn tin 7. Quảng cáo một sản phẩm mới...
Ký hiệu xếp giá: 428.3Li-B
Chapter1: Education and Student Life Chapter 2: City Life Chapter3: Business and Money Chapter 4: Jobs and Professions Chapter 5: Lifestyles Chapter 6: Travel and Transportation Chapter 7: North...
Ký hiệu xếp giá: 428.3Li-B
Chapter 1: School Life Chapter 2: Experiencing nature Chapter 3: Living to Eat or Eating to Live? Chapter 4: Getting Around the Community Chapter 5: Home Chapter 6: Emergences and Strange Experiences...
Đang xem: 1267