Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2475 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 810.93 TK
Chủ đề: Truyện ngắn
Các tác phẩm : 1/ Mấy vần thơ 2/ Thơ thơ - Giử hương cho gió 3/ Truyện ngắn chọn lọc 4/ Giòng nước ngược
Ký hiệu xếp giá: 813.01 T502TH
Sách gồm những nội dung chính sau: Nguyễn công Hoan và những truyện ngắn của anh; Nguyễn Công Hoan; SỨc trẻ của một cây bút; Đọc lại truyện ngắn trào phúng của Nguyễn Công Hoan; Truyện ngắn của...
Ký hiệu xếp giá: 895.63 H407L
Sách giới thiệu một số truyện ngắn của Murakami và những bài nghiên cứu phê bình tác phẩm của tác giả này.
Ký hiệu xếp giá: 895.63 Y100S
Sách đưa ra cái nhìn tổng quát về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác, cũng như những nhận định (bằng các bài nghiên cứu, phê bình trong và ngoài nước) về phong cách Yasunari Kawabata qua các tiểu thuyết,...
Đang xem: 842