Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
25 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 343.597 052L504TH
Sách trình bày toàn văn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03-06-2008 và Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03-06-2008 của Việt Nam.
Ký hiệu xếp giá: 818.03Đ115TH
Đây là cuốn nhật ký của Liệt sĩ - Bác sĩ Đặng Thùy Trâm ghi trong những ngày ở chiến trường. Bản thân cuốn nhật ký này cũng có số phận kỳ lạ: chúng rơi vào tay những con người có lương tri ở bên kia...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 973TR120TH
Cuốn sách là công trình nghiên cứu về ứng xử cổ truyền với tự nhiên và xã hội của người Việt ở vùng châu thổ Bắc Bộ, thể hiện trong ca dao, tục ngữ. Mô hình ứng xử truyền thống, phác họa mô hình ứng...
Đang xem: 3305