Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
280 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 660.62Bu-Đ
Chủ đề: Vi sinh vật
Mục lục Chương I: Kỹ thuật lên men aflatoxin Chương II: Công gnhệ biến đổi sinh học Chương III: Vi nấm dùng trong công nghệ sinh học
Ký hiệu xếp giá: 660.62Vi-N
Chủ đề: Vi sinh vật
Chương 1: Sự phân loại sản phẩm Chương 2: Các quá trình trao đổi chất cơ sở có liên quan Chương 3: Sinh khối tế bào Chương 4: Các sản phẩm lên men Chương 5: Các chất trao đổi một bậc Chương 6: Các...
Ký hiệu xếp giá: 579Vi-H
Chủ đề: Vi sinh vật
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Hình thái và cấu tạo tế bào các vi sinh vật nguyên thuỷ Chương 3: Hình thái và cấu tạo tế bào các vi sinh vật nhân thật Chương 4: Virut Chương 5: Dinh dưỡng của vi sinh vật...
Ký hiệu xếp giá: 579NG527L
Chủ đề: Vi sinh vật
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Hình thái và cấu tạo tế bào các vi sinh vật nhân nguyên thủy, vi sinh vật nhân thật; Virut; dinh dưỡng của vi sinh vật; trao đổi chất và trao đổi năng...
Ký hiệu xếp giá: 579.028Vi-H
Chủ đề: Vi sinh vật
Bài 1: Nhập môn Bài 2: Chuẩn bị dụng cụ nuôi cấy Bài 3: Thực hành chế tạo môi trường dinh dưỡng Bài 4: Phân lập - nuôi cấy - Bảo quản vi sinh vật Bài 5: Thực hành sử dụng kinh hiển vi - Kiểm tra số...
Ký hiệu xếp giá: 664.028Vi-P
Chủ đề: Vi sinh vật
Bài 1: Môi trường để gieo cấy vi sinh vật Bài 2: Kỹ thuật gieo cấy , nuôi và quan sát sự phát triển của vi sinh vật Bài 3: Phân lập các giống vi sinh vật thuần khiết Bài 4: Kính hiển vi và cách sử...
Ký hiệu xếp giá: 579V598s 2019
Chủ đề: Vi sinh vật học
Trình bày các kiến thức cơ bản về vi sinh vật học; dinh dưỡng của vi sinh vật; quá trình sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật; ức chế vi sinh vật bằng các tác nhân vật lý và hoá học; khái niệm...
Ký hiệu xếp giá: 579M2172V2016
Chủ đề: Vi sinh vật
Nội dung sách gồm có: đại cương về công nghệ sinh học, vi sinh vật, quá trình trao đổi chất trong hệ thống sinh học, các địa phân tử sinh học, di truyền học vi sinh vật, enzyme, công nghệ nuôi cấy...
Ký hiệu xếp giá: 616.01C235v 2013
Tài liệu bao gồm 4 phần chính: Phần thứ nhất: Vi sinh vật học đại cương trình bày những kiến thức chung về thế giới vi sinh vật, những mặt có lợi và hại đối với con người, hình thái, sinh lý, chuyển...
Ký hiệu xếp giá: 616.01C108V
Tài liệu bao gồm 4 phần chính: Phần thứ nhất: Vi sinh vật học đại cương trình bày những kiến thức chung về thế giới vi sinh vật, những mặt có lợi và hại đối với con người, hình thái, sinh lý, chuyển...
Đang xem: 1742