Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
22 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 006.68 Photoshop
1. Chữ bốc cháy 2. Dạng chữ Giống baảng số xe 3. Tạo kiểu chữ trong không gian 3 chiều 4. Tạo chữ trông giống như bông giấy 5. Boáng đổ cơ bản 6. Chữ đổ bóng dạng phối cảnh 7. Dạng chữ bung 8. Dạng...
Ký hiệu xếp giá: 006.68 H407PH
Cuốn sách bao gồm các nội dung sau: Tìm hiểu các đặc điểm cơ bản về Photoshop; Thay đổi độ phân giải của một ảnh; Tạo các vùng chọn, tô, và vẽ bằng màu sắc; Làm việc với các lớp và bộ lọc; Vẽ các...
Đang xem: 881