Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2253 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 539.7 Ng-H
Mục lục I. Giới thiệu chung II. Các cấu trúc với khí điện tử hai chiều III. Phổ năng lượng và thống kê hạt dẫn IV: Tính chất quang của các hệ hai chiều V: Các hiện tượng đông học của hệ hai chiều VI:...
Ký hiệu xếp giá: 660.02 Ho-S
Chủ đề: Nguồn hạt nhân
Phần 1: Năng lượng và nguyên tử Phần 2: Phân rã phóng xạ Phần 3: Năng lượng hạt nhân, năng lượng vũ trụ Phần 4: Tác hại của ích lợi và ích lợi của tác hại Phần 5: Kết quả và kế hoạch
Ký hiệu xếp giá: 539.7 B6265c 32
This invaluable volume is a collection of conference talks by James D Bjorken, who has made a huge impact on particle physics and the development of the Standard Model. The earliest of these talks...
Ký hiệu xếp giá: 539 T874i 1998
This book contains: gravitation and astrophysics; particles and fields, quantum theory; nuclear physics; fluid dynamics, laser, statictical physics.
Ký hiệu xếp giá: 530.416 C55937p 1996
Contents: papers based on the workshop "Perspectives of polarons"; papers based on the workshop "autolocalized electron states in ordered and disordered systems"
Ký hiệu xếp giá: 539.6 C55937p 1999
Contents: Dusty Plasma and Hot Clusters: Ordered Structures in Low Temperature Dusty Plasmas; Cluster Plasma of Light Source. Clusters Consisting of Polar Molecules: Approaching Water Through...
Ký hiệu xếp giá: 539.7 R1477u 2004
Contents: the simple rahman's theory; supersymmetry in molecular time-dependent quantum mechanics; atomic dynamics with chirped ultra-short intense laser pulse; wormhole core, extra dimensions, and...
Ký hiệu xếp giá: 535.071 V124L
Phần này của giáo trình nghiên cứu các hiện tượng quang học - nhằm hiểu rõ bản chất của ánh sáng, đồng thời cung cấp những kiến thức cần thiết về việc ứng dụng những định luật quang học trong kỹ...
Ký hiệu xếp giá: 539.7 Ng-H
Mục lục Chương I: Tương tác của nơtron với vật chất và nguyên tắc cấu tạo lò phản ứng Chương II: Làm chậm và khuéch tán nơtrôn Chương III: Trạng thái tới hạn của lò phản ứng Chương IV: Động học lò...
Ký hiệu xếp giá: 530.14 Ha-B
PHẦN I: LÝ THUYẾT CHÍNH THỐNG Chương 1: Đại cương Chương 2: Các đặc trưng của hạt cơ bản Chương 3: Lý thuyết đối xứng Chương 4: Mẫu quark Chương 5: Tương tác yếu Chương 6: Thống nhất tương tác điện...
Đang xem: 652