Thư viện Lạc Hồng
Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
Tài liệu trong : Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
1665 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 363.377D6317c
Cung cấp những kiến thức cơ bản về an toàn phòng cháy chữa cháy; cơ sở khoa học về an toàn cháy; hệ thống trang thiết bị báo cháy, chữa cháy trong công trình xây dựng; an toàn thoát hiểm; thiết kế an toàn cháy cho công trình kiến trúc, xây dựng, nhà cao tầng, siêu cao tầng và các công trình công...
Ký hiệu xếp giá: 362.1B4742
Contents: foundations for selecting community and public health education strategies, becoming a health education professional, promoting health education in a multicultural society, exploring social marketing concepts, building a health communication framework, developing effective presentation...
Ký hiệu xếp giá: 362.1782H6789
Trình bày đại cương về dược xã hội; thực trạng sử dụng thuốc trong cộng đồng; một số giải pháp đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả và vai trò của các nhân tố trong việc đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả.
Ký hiệu xếp giá: 338.476151K555t 2019
Trình bày kiến thức cơ bản về kinh tế học, kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, kinh tế dược, phương pháp phân tích kinh tế dược, đo lường chi phí và hiệu quả trong nghiên cứu kinh tế dược, mô hình hoá và trình bày kết quả, đánh giá chất lượng phân tích kinh tế dược.
Ký hiệu xếp giá: 337.10711G434t 2019
Trình bày tổng quan về hội nhập kinh tế quốc tế; lý thuyết hội nhập kinh tế quốc tế; các tổ chức thương mại thế giới; Liên minh Châu Âu; hội nhập kinh tế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á; hội nhập kinh tế Đông Á; các hiệp định thương mại Việt Nam tham gia; hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
Ký hiệu xếp giá: 337.0711G434g 2019
Giới thiệu kinh tế quốc tế và tổng quan về nền kinh tế thế giới; lý thuyết thương mại quốc tế; chính sách thương mại quốc tế; di chuyển quốc tế các nguồn lực; cán cân thanh toán quốc tế; thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái; hệ thống tiền tệ quốc tế; hội nhập kinh tế quốc tế
Ký hiệu xếp giá: 340.0711G434t 2019
Giới thiệu đại cương về nhà nước và pháp luật. Trình bày hình thức pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam, pháp luật hành chính và tố tụng hành chính, pháp luật dân sự và tố tụng dân sự, pháp luật hình sự và tố tụng hình sự, pháp luật kinh tế, pháp luật tài chính, pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp...
Ký hiệu xếp giá: 382.0711G434t 2019
Tổng quan về nghiệp vụ ngoại thương. Trình bày các kiến thức nghiệp vụ phương thức giao dịch trên thị trường quốc tế; vận tải, giao nhận hàng hoá, bảo hiểm hàng hoá, thanh toán quốc tế, thiết kế nhãn hiệu, quảng cáo, xúc tiến nhập khẩu hàng hoá, lập và xét duyệt phương án kinh doanh trong ngoại...
Ký hiệu xếp giá: 330.072G434t 2019
Giới thiệu chung về nghiên cứu khoa học, tổng quan tình hình nghiên cứu, phát triển câu hỏi nghiên cứu, xây dựng khung lý thuyết, giới thiệu chung về nghiên cứu định tính và định lượng, nghiên cứu định lượng phương pháp khảo sát và phương pháp thử nghiệm, thiết kế nghiên cứu tổng thể, trình bày báo...
Ký hiệu xếp giá: 330.01G434t 2019
Giới thiệu đối tượng và phương pháp nghiên cứu của lịch sử các học thuyết kinh tế. Trình bày tư tưởng kinh tế trọng thương, các học thuyết kinh tế của trường phái kinh tế chính trị học cổ điển, của Marx và Lenin, của trường phái tân cổ điển, trường phái Keynes, trường phái chính hiện đại... và một...
Đang xem: 1224