Thư viện Lạc Hồng
Khoa học tự nhiên và toán học
Tài liệu trong : Khoa học tự nhiên và toán học
809 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 536.7 L250K 2013
Nội dung cuốn sách trình bày về kỹ thuật nhiệt: chất môi giới, nhiệt và công, định luật nhiệt động thứ nhất và thứ hai, các quá trình nhiệt động của khí và hơi, chu trình thuận chiều và ngược chiều.
Ký hiệu xếp giá: 511 NG527T 2013
Nội dung cuốn sách bao quát những vấn đề cơ bản nhất và mở rộng của phương pháp tính hiện đại, làm cơ sở để tính toán, giải quyết những vấn đề khoa học kỹ thuật thường gặp thuộc các ngành kỹ thuật, đặc biệt là ngành điện và xây dựng.
Ký hiệu xếp giá: 547 N5764h 2 2013
Cuốn sách Hóa học hữu cơ gồm 3 tập, nội dung cuốn sách trong tập 2 (từ chương 15 đến chương 25) này giới thiệu về: benzen và tính thơm; hóa học của benzen; các hợp chất cơ - kim; alcohol và phenol; ether và epoxide; mở đầu về các hợp chất chứa nhóm carbonnyl; aldehyd và keton; acid carboxylic và...
Ký hiệu xếp giá: 547 N5764h 1 2013
Cuốn sách Hóa học hữu cơ gồm 3 tập, nội dung cuốn sách trong tập 1 (từ chương 1 đến chương 14) này giới thiệu về: Cấu trúc và liên kết; Các liên kết cộng hóa trị phân cực, acid và base; Alkan và hóa học lập thể của chúng; Cycloalkan và hóa học lập thể của chúng;Tổng quan về phản ứng hữu cơ; Alken:...
Ký hiệu xếp giá: 519.5071 N5767N2012
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Đối tượng nghiên cứu của nguyên lý thống kê; điều tra thống kê thu thập thông tin phát triển kinh tế - xã hội và kinh doanh sản xuất dịch vụ; phân tổ tổng hợp tài liệu điều tra thống kê; các chỉ tiêu thống kê mức độ khối lượng của hiện tượng kinh tế...
Ký hiệu xếp giá: 570 C108V
Sách trình bày những nội dung sau: cấu trúc của tế bào tiền nhân và tế bào nhân chuẩn, sự vận chuyển vật chất qua màng; quá trình trao đổi chất trong tế bào, enzym, quá trình hô hấp, quang hợp; vật chất di truyền, quá trình sao chép ADN, di truyền nhiễm sắc thể và ngoài nhiễm sắc thể, biến dị; hệ...
Ký hiệu xếp giá: 519.5 PH105TH
Cuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản nhất về các nguyên lý thống kê, phân tổ thống kê, tính một số chỉ tiêu thống kê mô tả và thống kê theo thời gian, dự báo trong thống kê, phân tích chỉ số, khái quát lý thuyết tương quan và hồi quy đơn biến.
Ký hiệu xếp giá: 547.2 PH105TH 2012
Tập 1 trình bày các vấn đề liên quan đến lĩnh vực xúc tác xanh hay là xúc tác có khả năng thu hồi và tái xử dụng được, các vấn đề liên quan đến dung môi xanh hay là dung môi thân thiện với môi trường. Các dung môi xanh gồm có chất lỏng ion, nước, carbon dioxide siêu tới hạn.
Ký hiệu xếp giá: 540.7 H401H 2012
Nội dung cuốn sách gồm ba phần: hóa học đại cương, hóa học vô cơ, hóa học hữu cơ. Cuối mỗi bài có câu hỏi và bài tập giúp sinh viên vận dụng và nắm chắc được lý thuyết. Cuối cuốn sách có phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi và bài tập để sinh viên có thể tự kiểm tra kiến thức của mình.
Ký hiệu xếp giá: 546 L250TH
Chủ đề: Hóa học vô cơ
Tập 1 trình bày những khái niệm cơ bản trong hóa học, cấu tạo nguyên tử - hệ thống tuần hoàn các chuyên tố hóa học, liên kết hóa học và cấu tạo nguyên tử, phức chất, cấu tạo vật thể - phân cực ion, nhiệt động hóa học.
Đang xem: 643