Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
60 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 N53271 620
Quyển sách trình bày những nội dung chính sau: chiến lược làm Part 1 đến Part 7, cách học Listening cho bài thi TOEIC, chiến lược học TOEIC dành cho người đi làm.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 N53271 730
Quyển sách trình bày những nội dung chính sau: những điều cơ bản khi học TOEIC; trọng tâm của Part 1, Part 2; Tip cho Part 3, Part 4; chiến lược làm bài dành cho mỗi Part; các phương pháp học tiếng...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 N53271 860
Quyển sách trình bày những nội dung chính sau: chiến lược nghe, phương pháp đọc hiểu cho bài thi TOEIC, chiến lược làm Part 4, Part 7 trong New TOEIC và một số điều cần biết khi học tiếng Anh.
Ký hiệu xếp giá: 428.1 Nh-A
Quyển sách này Giúp gia tăng vốn từ và phát triển cách viết chính tả, Giúp biết được sự khác biệt giữa các từ để có thể hiểu và dùng đúng...
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 B993
Cuốn sách gồm các phần: photographs, question & response, conversations, talks. Nội dung cụ thể gồm có: cách tìm lựa chọn đúng cho tùng thể loại hình ảnh, các loại câu hỏi, dạng thức câu hỏi, actual...
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 C545
Cuốn sách gồm các phần: động từ chính Main verbs; từ có gốc động từ Verbals; danh từ, từ hạn định, đại từ; từ bổ nghĩa Modifiers; giới từ; liên từ; mệnh đề tính ngữ & mệnh đề danh ngữ; từ vựng. Cuốn...
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 C545
Phần 7 trình bày các bài đọc có nội dung liên quan đến môi trường kinh doanh. Cấu tạo câu hỏi có: single pasage và double passage. Cuốn sách cũng tình bày một số thay đổi tỏng bài thi new TOEIC, tìm...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 Sh - S
CONTENTS To the Students To teh Teachers Section A: Vocabulary Section B: Vocabulary Tests Review Units: Answers to Recorded Tests
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71 S405TH
Quyển sách này giúp người đọc nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh để soạn thảo văn bản; biên phiên dịch các tài liệu, công văn mang tính pháp luật như hợp đồng thương mại... Qua đó, làm tăng hiệu quả...
Đang xem: 1165