Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
896 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.404 T550Q 2012
Trình bày tổng quan về quản lý dự án đầu tư, mô hình tổ chức và nhà quản lí dự án, lập kế hoạch dự án, quản lý thời gian và tiến độ dự án, phân phối nguồn lực cho dự án, dự toán ngân sách và quản lý...
Ký hiệu xếp giá: 658.404 NG450TR
Nội dung cuốn sách này gồm có: tại sao quản lý dự án?, phương pháp luận quản lý dự án truyền thống so với phương pháp luận quản lý dự án thực hành, phương pháp luận quản lý dự án thực hành, quyền...
Ký hiệu xếp giá: 690.068 P535g 2015
Sách trình bày những vấn đề sau: Tổng quan về quản lý dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng; nội dung cơ bản của công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng; mô hình cơ cấu tổ chức và truyền thông tích...
Ký hiệu xếp giá: 658.404 GI_108TR
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: Tổng quan về thiết lập và thẩm định dự án; Phân tích thị trường sản phẩm và dịch vụ của dự án đầu tư; Phân tích kỹ thuật và công nghệ của dự án; Tổ chức nhân...
Ký hiệu xếp giá: 658.404 PH104X
Cuốn sách bao gồm 8 chương: Chương 1: Cơ sở phương pháp luận; Chương 2: Thiết lập dự án đầu tư; Chương 3: Thẩm định dự án đầu tư; Chương 4: Thẩm định tài chính dự án đầu tư trong điều kiện có lạm...
Ký hiệu xếp giá: 658.404 Ng-Ng
Chủ đề: Dự án đầu tư
Chương 1: Trình tự và các nội dung nghiên cứu của quá trình soạn thảo dự án đầu tư Chương 2: Phân tích khía cạnh kinh tế xã hội tổng quát, thị trường và kỹ thuật của dự án đầu tư Chương 3: Phân tích...
Ký hiệu xếp giá: 690.029 L437L
Cuốn sách giới thiệu các kiến thức lý thuyết và những ví dụ thực hành về một số lĩnh vực chuyên sâu trong lập kế hoạch và quản lý dự án đầu tư xây dựng, cụ thể là: tổng quan về dự án và quản lý dự...
Ký hiệu xếp giá: 347 Lu-S
Chương 1: Vị trí chức năng và những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân VN Chương 2: Nhiệm vụ, thẩm quyền, tổ chức và cán bộ của tòa án nhân dân các cấp Chương 3: Chức năng và những...
Ký hiệu xếp giá: 690.0285 N5767
Cung cấp những kiến thức cơ bản về phần mềm Microsoft project 2010 và ứng dụng của phần mềm này trong việc quản lý dự án xây dựng: thời gian, lịch làm việc của dự án, công việc, tài nguyên, chi phí,...
Đang xem: 707