Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
185 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.389 Am-T
Phần 1: Nguyên lý âm thanh lập thể Phần 2: Trường âm Phần 3: Nguồn âm Phần 4: Công nghệ thu thanh lập thể Phần 5: Xử lý tín hiệu âm thanh số
Ký hiệu xếp giá: 421.520 76 NG527V
Sách trình bày các vấn đề: các đặc điểm trọng âm tiếng Anh, các nguyên tắc cơ bản về trọng âm và vị trí trọng âm; khái niệm, định nghĩa; trọng âm của từ đơn, từ ghép; từ phát sinh (cơ bản); từ phát...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 O_18
This book provides a systematic and thorough introduction to the pronunciation of English to help intermediate and more advanced students improve their production of the spoken language. After a...
Ký hiệu xếp giá: 620.2 E932c 2007
This book is devoted to exercises in estimating changes in sound frequency, sound level, band limitations and irregularities, distortion, noies, etc. It is devoted to a study of the human auditory...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 H599
English Pronunciation in Use is a comprehensive reference and practice book suitable for self-study or classroom work. Sixty easy-to-use units cover all aspects of pronunciation, including individual...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 M345
English Pronunciation in Use is a comprehensive reference and practice book suitable for self-study or classroom work. Sixty easy-to-use units cover all aspects of pronunciation, including individual...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 H235
English Pronunciation in Use is a comprehensive reference and practice book suitable for self-study or classroom work. Sixty easy-to-use units cover all aspects of pronunciation, including individual...
Ký hiệu xếp giá: 421 Lu-A
Phần 1 : Nguyên âm Phần 2 : Phụ âm Phần 3 : Cụm phụ âm Phần 4 : Trọng âm và tiết nhịp Phần 5 : Các âm trong liên ngữ Phần 6 : Ngữ điệu Phần 7 : Âm và ngữ pháp Phần 8 : Phát âm các từ viết
Đang xem: 1779