Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
54 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 690.028L566B 2014
Cuốn sách gồm các nội dung sau: Chương 1: Khái niệm chung về cơ giới hóa công tác đất; Chương 2: Khái niệm chung về đất và công tác đất; Chương 3: Khái niệm chung về máy làm đất; Chương 4: Máy đào...
Ký hiệu xếp giá: 660.280 76NG527V
Cuốn sách bao gồm bài tập các quá trình cơ học, cụ thể gồm: bơm - quạt - máy nén, phân loại bằng phương pháp cơ học chất lỏng, thủy động lực học tầng sôi, khuấy trộn trong môi trường chất lỏng.
Ký hiệu xếp giá: 660.280 76TR312V
Cuốn sách đúc kết cơ sở lý thuyết chính, đưa ra những ví dụ điển hình và các bài tập khác nhau. Nội dung được chia theo các quá trình truyền khối cơ bản: cơ sở truyền khối chung và hấp thụ, chưng và...
Ký hiệu xếp giá: 660.280 76PH104V
Cuốn sách đúc kết cơ sở lý thuyết chính, đưa ra những ví dụ điển hình và các bài tập khác nhau. Nội dung gồm có: truyền nhiệt trong thiết bị hóa học; cô đặc và kết tinh.
Ký hiệu xếp giá: 660.28NG527V
Nội dung tập 1 chủ yếu đề cập đến việc ứng dụng các định luật cơ bản của cơ học lưu chất để thiết lập các phương pháp cơ học, nhằm tạo ra các thiết bị hữu dụng trong sản xuất công nghiệp.
Ký hiệu xếp giá: 660.28PH104V
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: quá trình cơ bản dẫn truyền nhiệt năng, đại cương về cấu tạo thiết bị truyền nhiệt, tính toán thiết bị truyền nhiệt vỏ - ống, thiết bị ngưng tụ, thiết...
Ký hiệu xếp giá: 536.2L600NG
Cuốn sách này gồm có 10 chương : Chương 1. Dẫn nhiệt; Chương 2. Trao đổi nhiệt đối lưu; Chương 3. Trao đổi nhiệt bức xạ; Chương 4. Truyền nhiệt; Chương 5. Thiết bị trao đổi nhiệt; Chương 6. Đun nóng...
Ký hiệu xếp giá: 658.401NG527C
Quyển sách thiết kế các thông lệ tốt nhất thành 05 quy tắc cốt lõi của quản lý chuỗi cung ứng: xem chuỗi cung ứng của bạn là một tài sản chiến lược, phát triển cấu trúc sản xuất liền kề, xây dựng tổ...
Ký hiệu xếp giá: 658.7D584q 2020
Giới thiệu thành phần của một chuỗi cung ứng; các chiến lược để tiếp thị và vận hành hệ thống bán lẻ; hướng dẫn cách thực hiện gom hàng, đóng gói, các phương thức vận tải, lịch trình vận tải; cách...
Ký hiệu xếp giá: 658.7B400L
Cuốn sách trình bày cách: thiết kế chiến lược, dòng nguyên liệu, dòng công việc, và dòng thông tin để tập trung vào những thay đổi đúng đắn; Quản lý những phân tích cơ sở cạnh tranh để xác định cơ...
Đang xem: 573