Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
443 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 670.522 Ha-H
Mục lục Chương I: Quá trình hàn nổ Chương II: Các khuyết tật khi hàn nổ và biên 5pháp hạn chế Chương III: Hàn nổ kim loại Chương IV: TÍnh chất vật liệu hàn nổ Chương V: Độ tin cậy sử dụng của vật...
Ký hiệu xếp giá: 670.285 CNC
Mục lục hệ thống các kiến thức cơ bản Chương I: Các khái niệm cơ bản về cơ khí hóa và tự động hóa, kỹ thuật điều khiển và điều chỉnh CHương II: Sơ đồ khối và graph tín hiệu Phần Thứ Hai: Những kiến...
Ký hiệu xếp giá: 621.994 Ky-K
Chương 1: Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản trong đo lường Chương 2: Phương pháp đo các thông số hình học và các chỉ tiêu chất lượng của chi tiết cơ khí Chương 3: Lý thuyết sai số - Phương pháp xử...
Ký hiệu xếp giá: 670 Ky-H
1. Hàn hơi và cắt hơi 2. Hàn hồ quang điện 3. Hàn tự động và bán tự động 4. Một số khuyết tật của phần được hàn 5. Hàn đồng 6. Hàn thép chịu lực 7. Hàn đồ đúc 8. Hàn nối làm cứng bề mặt 9. Phòng...
Ký hiệu xếp giá: 670 Ky-H
Chương 1: Khái niệm chung Chương 2: Sự tạo thành mối hàn và tổ chức kim loại mối hàn Chương 3: Hàn hồ quang tay Chương 4: hàn hồ quang tự động và nửa tự động Chương 5: Hàn bằng ngọn lửa khí Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 670 Ky-H
Chương 1: Khái niệm chung Chương 2: Sự tạo thành mối hàn và tổ chức kim loại mối hàn Chương 3: Hàn hồ quang tay Chương 4: hàn hồ quang tự động và nửa tự động Chương 5: Hàn bằng ngọn lửa khí Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 670 Ky-H
1. Hàn hơi và cắt hơi 2. Hàn hồ quang điện 3. Hàn tự động và bán tự động 4. Một số khuyết tật của phần được hàn 5. Hàn đồng 6. Hàn thép chịu lực 7. Hàn đồ đúc 8. Hàn nối làm cứng bề mặt 9. Phòng...
Ký hiệu xếp giá: 621.8 D550V
Tài liệu gồm 5 phần về các phương pháp gia công bằng cắt gọt: cơ bản về quá trình cắt gọt, phương pháp gia công nguội, phương pháp gia công tiện, phay, bào.
Ký hiệu xếp giá: 670 Ky-P
Phần 1: Khái niệm cơ bản về quá trình sản xuất cơ khí Phần 2: Khái niệm cơ bản về máy phay Phần 3: Máy phay - dao phay - đồ giá máy phay Phần 4: Công nghệ gia công trên máy phay Phần 5: Cơ khí hóa -...
Ký hiệu xếp giá: 621.9 Ma-C
Phần I: TIỆN Phần II: PHAY Phần III: MÀI
Đang xem: 1525