Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
846 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 628.1 TR561CH
Chủ đề: Cung cấp nước
Nội dung cuốn sách trình bày các vấn đề về tính toán và cấu tạo các công trình chính thường gặp trong hệ thống cấp thoát nước như: tường chắn, công trình thu nước, tính toán kết cấu đường ống dẫn...
Ký hiệu xếp giá: 692.5 D584 2017
Cuốn sách trình bày bộ định mức sử dụng vật liệu trong các công tác như: công tác bê tông, công tác xây trát và hoàn thiện, công tác làm giàn giáo, công tác sản xuất kết cấu gỗ, công tác gia công...
Ký hiệu xếp giá: 690.029 Dư-B
Chương 1: Khái niệm dự toán XD cơ bản Chương 2: Tiên lượng Chương 3: Dự toán nhu cầu vật liệu, nhân công, xe máy thi công Chương 4: Lập dự toán công trình Chương 5: Thanh quyết toán vốn đầu tư XD cơ...
Ký hiệu xếp giá: 628.1 N5767h
Chủ đề: Cung cấp nước
Trình bày các bước thực hiện một đồ án thiết kế kỹ thuật thi công cấp nước; Cách tính toán thể hiện nội dung thuyết minh cũng như tập hồ sơ bản vẽ thi công mạng lưới cấp nước; Phụ lục phần thiết bị...
Ký hiệu xếp giá: 628.72 T310X 2014
Cuốn sổ tay gồm các nội dung: chương 1: Các công trình của hệ thống cấp nước - mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ của người quản lý vận hành; chương 2: Khảo sát thu thập số liệu, xác định quy mô công suất...
Ký hiệu xếp giá: 628.123 Ng-T
Mục lục Chương I: Nước cấp, nguồn nước và chất lượng nước Chương II: Tổng quan về xử lý nước cấp CHương III: Quá trình lắng và tuyển nổi Chương IV: Quá trình lọc Chương V: Quá trình keo tụ Chương VI:...
Ký hiệu xếp giá: 628.162 NG527TH
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: nước cấp, nguồn nước và chất lượng nước; tổng quan về xử lý nước cấp; quá trình lắng và tuyển nổi; quá trình lọc; quá trình keo tụ; quá trình khử...
Ký hiệu xếp giá: 515.34 Bi-P
Chương 1: Độ đo Chương 2: Tích phân Chương 3: Đạo hàm
Đang xem: 782