Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3415 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 324.259 7 TK
Hội nghị cấp cao ASEM 5 thành công rực rỡ, bước phát triển mới của tiến trình hợp tác Á-Âu Tình hình trung quốc thời gian gần đây Một số nét về tình hình liên bang nga gần đây
Ký hiệu xếp giá: 324.259 7 TK
Vấn đề hội nhập kinh tế quốctế của Việt Nam và phát triền vọng những năm tới Thủ đô hà nội 50 năm xây dựng và phát triển Mô hình CHiến lược phát triển mới của trugn quốc về kế Hoạch điều chỉnh cơ cấu...
Ký hiệu xếp giá: 324.259 7 TK
Một số nét về 3 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội theo nghị quyết đại hội IX Bước tranh sáng tối của thế giới nămtoàn cấu hóa kinh tế với mở cửa đối ngoịa của trung quốc Quyết định 6...
Ký hiệu xếp giá: 657.480 76 H100X
Cuốn sách bao gồm 50 bài giải mẫu theo tình huống tài khoản; 11 bài trắc nghiệm kế toán có đáp án (gồm 142 câu hỏi); 15 bài kế toán tổng hợp có giải mẫu; 45 bài tập dành cho sinh viên tự giải; 19 bài...
Ký hiệu xếp giá: 657.480 76 PH105Đ 2012
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: kế toán vốn bằng tiền; kế toán các khoản ứng trước; kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; kế...
Đang xem: 509