Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
543 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 660.28 PH104X
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: Truyền nhiệt; đun nóng, làm nguội, ngưng tụ; cô đặc; quá trình lạnh. Phần cuối sách là một số ví dụ và bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 628.1 TR561CH
Chủ đề: Cung cấp nước
Nội dung cuốn sách trình bày các vấn đề về tính toán và cấu tạo các công trình chính thường gặp trong hệ thống cấp thoát nước như: tường chắn, công trình thu nước, tính toán kết cấu đường ống dẫn...
Ký hiệu xếp giá: 628.1 N5767h
Chủ đề: Cung cấp nước
Trình bày các bước thực hiện một đồ án thiết kế kỹ thuật thi công cấp nước; Cách tính toán thể hiện nội dung thuyết minh cũng như tập hồ sơ bản vẽ thi công mạng lưới cấp nước; Phụ lục phần thiết bị...
Ký hiệu xếp giá: 690.028 L566B 2014
Cuốn sách gồm các nội dung sau: Chương 1: Khái niệm chung về cơ giới hóa công tác đất; Chương 2: Khái niệm chung về đất và công tác đất; Chương 3: Khái niệm chung về máy làm đất; Chương 4: Máy đào...
Ký hiệu xếp giá: 660.280 76 NG527V
Cuốn sách bao gồm bài tập các quá trình cơ học, cụ thể gồm: bơm - quạt - máy nén, phân loại bằng phương pháp cơ học chất lỏng, thủy động lực học tầng sôi, khuấy trộn trong môi trường chất lỏng.
Ký hiệu xếp giá: 660.280 76 TR312V
Cuốn sách đúc kết cơ sở lý thuyết chính, đưa ra những ví dụ điển hình và các bài tập khác nhau. Nội dung được chia theo các quá trình truyền khối cơ bản: cơ sở truyền khối chung và hấp thụ, chưng và...
Ký hiệu xếp giá: 660.280 76 PH104V
Cuốn sách đúc kết cơ sở lý thuyết chính, đưa ra những ví dụ điển hình và các bài tập khác nhau. Nội dung gồm có: truyền nhiệt trong thiết bị hóa học; cô đặc và kết tinh.
Ký hiệu xếp giá: 660.28 NG527V
Nội dung tập 1 chủ yếu đề cập đến việc ứng dụng các định luật cơ bản của cơ học lưu chất để thiết lập các phương pháp cơ học, nhằm tạo ra các thiết bị hữu dụng trong sản xuất công nghiệp.
Ký hiệu xếp giá: 660.28 PH104V
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: quá trình cơ bản dẫn truyền nhiệt năng, đại cương về cấu tạo thiết bị truyền nhiệt, tính toán thiết bị truyền nhiệt vỏ - ống, thiết bị ngưng tụ, thiết...
Ký hiệu xếp giá: 536.2 L600NG
Cuốn sách này gồm có 10 chương : Chương 1. Dẫn nhiệt; Chương 2. Trao đổi nhiệt đối lưu; Chương 3. Trao đổi nhiệt bức xạ; Chương 4. Truyền nhiệt; Chương 5. Thiết bị trao đổi nhiệt; Chương 6. Đun nóng...
Đang xem: 1236