Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
370 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 670 Ng-T
Mục lục Chương I: CÔng việc thiết kế về tầm quan trọng của nó trong sản xuất CHương II: Các bước của quá trình thiết kế, phương pháp thực hiện và thiết kế bố trí chung CHương III: NHững phương pháp...
Ký hiệu xếp giá: 631.395 97 Ma-P
Chương 1: Các kiến thức chung về máy gia công cơ học nông sản thực phẩm Chương 2: áy và thiết bị dùng để rửa và làm sạch nguyên liệu thực vật từ vỏ bên ngoài Chương 3: Các amý phân loại sản phẩm rời...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 19 Ha-T
Ký hiệu xếp giá: 630.202 3 Nh-T
Chương 1: Sơ chế nông sản Chương 2: Sản xuất một số thực phẩm thông dụng Chương 3: Tận dụng bã thải nông nghiệp Chương 4: Các dịch vụ nông hóa - nông dược Chương 5: Một số ngành nghề phụ trợ
Ký hiệu xếp giá: 658.575 2 U45
This book includes: Introduction; Development processes and organizations; Product planning; Identifying Customer needs; Product specifications; Concept generation; Concept selection; Concept...
Ký hiệu xếp giá: 658.57 Vu-H
Mục lục Phần I: Khái niệm về quản lý đổi mới Chương I: Giới thiệu Chương II: Quản lý đổi mới trong các công ty Chương III: Chiến lược kinh doanh và kiến thức tổ chức Phần II: Triển khai sản phẩm mới...
Ký hiệu xếp giá: 658.827 D561H
Mục đích chính của quyển sách này nhằm giúp cho sinh viên và các danh nhân nhận thức rõ về tầm quan trọng và việc cần thiết xây dựng thương hiệu và đặc biệt là quản trị thương hiệu một cách hữu hiệu...
Đang xem: 482