Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1222 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.0076E2432d 2007
Developing skills for the TOEFL iBT - Intermediate (kèm CD) được biên soạn dành cho những người ở trình độ trung cấp, giúp người học từng bước rèn luyện từng kĩ năng một cách hiệu quả. Sách có bài...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076E2432d
This book includes: Gerunds and infinitives; Auxiliary verbs; Subject-verbs; Subject-verbs agreement; Verb form and tenses; participial forms; Comparatives and superlatives; Negation; Pronouns and...
Ký hiệu xếp giá: 428.24H1534f 2004
Contents : The sexes; Compulsion; Talents; Appearances; Foreign parts; The mind; Free time; Media; Around us; Innovation; Communication; Society Reference Section.
Ký hiệu xếp giá: 428.24H1534fi 2004
Contents: The sexes; Compulsion; Talents; Appearances; Foreign parts; The mind; Free time; Media; Around us; Innovation; Communication; Society.
Ký hiệu xếp giá: 428.24T828f 1996
Contents: Reading; Writing; Use of English; Listening; Speaking; Marking the practice tests.
Ký hiệu xếp giá: 428.24O815f 2006
This book helps learners become aware of FCE exam requirements, offers details about the format and language in the exam and helps learners develop the exam skills necessary for success. It also...
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6L400U
This book includes topics: Essay writing in twelve steps; Planning the essay; Writing the essay; Revising the essay.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076I14 2009
Trình bày những nội dung chính sau: giới thiệu sơ lược về kỳ thi TOEFL, giới thiệu các bài thi mẫu, trình bày phần ghi âm, cuối cùng là chú thích và đáp án của bài thi mẫu.
Đang xem: 940