Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1639 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.7 H105QU
Ký hiệu xếp giá: 330.03957 U28
Từ điển giải thích khoảng 400 thuật ngữ về lĩnh vực kinh tế bằng tiếng Hàn Quốc.
Ký hiệu xếp giá: 330.03957 Y514
Từ điển cung cấp và giải thích những thuật ngữ về kinh tế bằng tiếng Hàn Quốc.
Ký hiệu xếp giá: 306.095 190 3 K106C
Sách cung cấp kiến thức về văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị của đất nước Hàn Quốc và các vấn đề có liên quan.
Ký hiệu xếp giá: 641.595 205 19 PH104H
Sách hướng dẫn cách chế biến các món ăn đặc trưng của Nhật Bản và của Hàn Quốc.
Ký hiệu xếp giá: 951.1 TK
Chương I : Mấy nét về tình hình thế giới và Đông Nam Á Chương II : Đường lối CM XHCN ở Việt Nam Chương III : Chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa bành trướng bá quyền Trung Quốc Chương IV : Mấy vấn đề...
Đang xem: 684