Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
63 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 531.382 076 NH550PH
Nội dung của quyển sách gồm 06 chương, trong đó trình bày tóm tắt lý thuyết, các ví dụ, bài tập tự giải và được chọn lọc từ các vấn đề đặc trưng nhất và có tính ứng dụng rộng rãi trong thực tế.
Ký hiệu xếp giá: 004.65 Windows NT
Chương 1: Giới thiệu phương pháp lập kế hoạch sao lưu và phục hồi Chương 2: Các đặc tính dung lỗi cài sẳn trong Windows NT Chương 3: Các thiết bị lưu trữ có triển vọng Chương 4: Sao lưu dữ liệu...
Ký hiệu xếp giá: 690.531 382 Le-T
Mục lục Mục lục CHương I: Các phương pháp nghiên cứu Chương II: Ổn định của thanh thẳng Chương III: Ổn định của hệ thanh phẳng CHương IV: Ổn s9ịnh của thanh cong Chương V: Ổn định của thanh mỏng tiết...
Ký hiệu xếp giá: 615.8 PH506H
Giáo trình trình bày những khái niệm cơ bản về phục hồi chức năng, các biện pháp phòng ngừa tàn tật, các kỹ thuật đơn giản có thể áp dụng tại cộng đồng để phục hồi chức năng cho các nhóm tàn tật khác...
Ký hiệu xếp giá: 615.8 PH506H
Cuốn sách gồm các nội dung: tổng quan về vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, phục hồi chức năng lâm sàng.
Ký hiệu xếp giá: 495.180 2 TR309NG
Giáo trình đề cập đến các kỹ năng dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại, đối chiếu các từ ngữ giữa tiếng Trung và tiếng Việt. Giáo trình dùng cho sinh viên năm 3,4.
Ký hiệu xếp giá: 335.5 TK
Tập I: Phê phán triết học Đức hiện đại qua các đại biểu của nó là Phoiơbach, B.Bauơ và Stiêcnơ Tập II : Phê phán chủ nghĩa xã hội Đức thông qua những nhả tiên tri khác nhau của nó
Ký hiệu xếp giá: 635.9 J611h3 2010
Chủ đề: Hoa; Cây cảnh
"Hỏi đáp về kỹ thuật nuôi trồng hoa và cây cảnh: tập 3 (cây bụi và cây thân gỗ)" nội dung cuốn sách rất thích hợp cho những người trồng hoa gia đình, đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho các...
Ký hiệu xếp giá: 635.9 J611h 2 2010
Chủ đề: Hoa; Cây cảnh
Cuốn sách được dịch nguyên bản từ sách tiếng Trung (400 câu hỏi về nuôi trồng hoa và cây cảnh), biên dịch tiếng Việt và giới thiệu tới đọc giả thành 4 tập. Trong tập 2 này tác giả giải đáp 157 câu...
Ký hiệu xếp giá: 324.259 7 TK
Mục lục 1. Lời khai mạc hội nghị 2. Báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ 3. Phát biểu của Đồng Chí Nguyễn Văn Linh cố vấn ban chấp hành trung ương Đảng
Đang xem: 343