Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2218 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.076H561D
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về kế toán; Bảng cân đối kế toán và bảng kết quả hoạt động kinh doanh; Tài khoản kế toán; Kế toán kép; Tính giá các đối tượng kế toán; Chứng...
Ký hiệu xếp giá: 657Ke-C
Chương 1: Một số vấn đề chung của kế toán Chương 2: Bảng cân đối kế toán và bảng kết quả hoạt động kinh doanh Chương 3: Tài khoản kế toán Chương 4: Kế toán kép Chương 5: Tính giá các đối tượng kế...
Ký hiệu xếp giá: 657.4Ke-D
Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí Chương 3: Các hệ thống tính giá thành sản phẩm Chương 4: Mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận Chương 5:...
Ký hiệu xếp giá: 657.028 5W245
Brief contents: the financial accounting research system (FARS) primer; resources beyond the financial accounting reserch system (FARS); building your business vocabulary; brain teasers; cases to...
Ký hiệu xếp giá: 657.076N5766l 2018
Các bài tập được soạn theo chương trình môn học Nguyên lý kế toán. Gồm bài tập theo các chương; bài tập tổng hợp và tình huống; câu hỏi trắc nghiệm.
Ký hiệu xếp giá: 657.07PH105Đ
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Lý thuyết: tổng quan về kế toán, báo cáo kế toán của doanh nghiệp, tài khoản và ghi sổ kép, tính giá các đối tượng kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kê, kế...
Ký hiệu xếp giá: 657L614
This fourth edition brings to the study of bookkeeping and accounting the same solved-problems approach that has proved so successful in the disciplines of engineering, mathematics, and accounting....
Ký hiệu xếp giá: 657.044 076E58
The book contains broad and in-depth coverage of the Intermediate Accounting I topics. It covers theory and practice and is helpful as a study aid for the CPA examination. The latest pronouncements...
Ký hiệu xếp giá: 658.1H4321 2009
Cuốn sách này giới thiệu những bài tập và bài giải môn Tài chính doanh nghiệp.
Ký hiệu xếp giá: 658.1H4321 2007
Cuốn sách này giới thiệu những bài tập và bài giải môn Tài chính doanh nghiệp.
Đang xem: 2161