Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1514 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.73 L250V 2013
Cuốn sách trình bày các kiến thức cơ bản về giải bài toán trên máy, đệ quy, tìm kiếm và sắp xếp, danh sách, ngăn xếp và cấu trúc cây trong cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
Ký hiệu xếp giá: 005.73 Đ450X
Nội dung cuốn sách này gồm có: mở đầu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật; thiết kế và phân tích giải thuật; giải thuật đệ qui; mảng và danh sách; ngăn xếp và hàng đợi; cây; đồ thị và các cấu trúc phi...
Ký hiệu xếp giá: 005.73 NG527TH
Nội dung giáo tình này gồm có: thiết kế và phân tích giải thuật; đệ quy và giải thuật đệ quy; mảng và danh sách; danh sách móc nối; cây; đồ thị và một vài cấu trúc phi tuyến; sắp xếp và tìm kiếm.
Ký hiệu xếp giá: 005.73 H450TH
Nội dung cuốn sách gồm có: Khái quát về thuật toán và cấu trúc dữ liệu, các cấu trúc dữ liệu sơ cấp, sắp xếp, các chiến lược thiết kế thuật toán.
Ký hiệu xếp giá: 005.73 TR120H
Giáo trình này gồm những nội dung chính sau: tổng quan về giải thuật và cấu trúc dữ liệu; tìm kiếm và sắp xếp; cấu trúc dữ liệu động; cấu trúc cây. Sau mỗi phần nội dung lý thuyết đều có phần bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 537.090 4 Ca-D
Chương 1: Thiết lập mô hình trường điện từ Chương 2: Các phương pháp giải tích nghiên cứu trường điện từ Chương 3: Phương pháp mạch từ không gian thay thế Chương 4: Nguyên lý cơ bản của phương pháp...
Ký hiệu xếp giá: 621.3076 Ng-Đ
Mục lục Phần I: Mạch điện CHương I: Những phương pháp cơ bản giải mạch dòng điện không đổi Chương II: Số phức và phương pháp biểu diễn các đại lượng hình sin bằng số phức Chương III: Dòng điện hình...
Ký hiệu xếp giá: 621.900 7 NG527TH
Chủ đề: Kỹ thuật máy
Nội dung giáo trình này gồm : nội quy an toàn xưởng thực tập; sử dụng dụng cụ đo; khái niệm, cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy tiện. Vận hành sử dụng máy tiện; tiện trụ ngoài, mặt đầu, tiện rãnh,...
Ký hiệu xếp giá: 621.3 Ph-K
Chương 5: Động cơ dị bộ Chương 6: Máy điện một chiều Chương 7: Máy điện đồng bộ và máy điện đặc biệt Chương 8: Những vấn đề về kết cấu, công nghệ ... của máy điện Chương 9: Đường dây điện lực
Ký hiệu xếp giá: 621.3 Ki-D
Phần I: MẠCH ĐIỆN Chương 1: NHững khái niệm cơ bản về mạch điện Chương 2: Dòng điện hình sin Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch điện Chương 4: Mạch điện ba pha Phần II: MÁY...
Đang xem: 831