Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
469 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 650.1 S452
Những bài học hướng nghiệp, những câu chuyện nhấn mạnh ý tưởng tìm cách giải quyết vấn đề, trau dồi kỹ năng kinh doanh, biến thất bại thành chìa khoá của thành công, nắm bắt cơ hội để trở nên xuất...
Ký hiệu xếp giá: 658.4092 S5315n
Giới thiệu một số phương pháp lãnh đạo thông qua những câu chuyện giúp cho các nhà lãnh đạo có thể tham khảo và áp dụng trong việc quản lí của mình
Ký hiệu xếp giá: 658.4092 H5875n
Giới thiệu các kinh nghiệm về lãnh đạo, tổ chức, quản lí kinh tế và tổng điều hành các công ty, doanh nghiệp của các nhà lãnh đạo.
Ký hiệu xếp giá: 658.403 H407V
Giáo trình dành cho hệ đào tạo thạc sỹ với cấu trúc 5 chương vận dụng tư tưởng quản trị hài hòa Đông - Tây vào việc ra quyết định. Ba chương đầu đi vào các nội dung khoa học cốt lõi của ra quyết...
Ký hiệu xếp giá: 658.409 B469
Chủ đề: Leadership; Lãnh đạo
Brief Contents: Reinventing the Leader; Developing the Traints of a Leader; The Personal Side of Leadership; The Guiding Vision; Greating a Trusting Organization; Empowerment; Leading the...
Ký hiệu xếp giá: 658.409 B789
Chủ đề: Leadership; Lãnh đạo
Contents: Great Leaders Move Us; The Lear's Challenge; Dissonance Is the Default; Waking Up to Resonance and Renewal; International Change; Mindfulness; Hope; Compassion; "Be the Change you Wish to...
Ký hiệu xếp giá: 153 B9925s 2009
Mục đích của cuốn Sơ đồ tư duy: Giới thiệu một khái niệm mới để phát triển ý tưởng - tư duy mở rộng; giới thiệu một công cụ mới mang tính cách mạng, cho phép bạn tận dụng tốt nhất tư duy mở rộng...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 D278
Brief Contents: What is Strategy?; Change and Uncertainty in the External Strategic Environment; Leveraging Internal Resources and Change Drivers for Competitive Advantage; Formulating Business Unit...
Ký hiệu xếp giá: 658.409 D378
Contents: Getting to Know You; A Great Place to Work; On the Same Team; Productivity Boosters; Help Them Help You ; Out of the Clear Blue Sky; Knowing When to Follow; What You Say and What You Don't;...
Ký hiệu xếp giá: 658 E22
For consultant Edersheim, a request directly from Peter Drucker to write about his life’s work was a dream come true. For 16 months, Edersheim had unprecedented access to Drucker, talking with the...
Đang xem: 1251