Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
159 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.78K843 2
Cuốn sách "Tiếng Hàn đại học dành cho du học sinh 2"
Ký hiệu xếp giá: 495.182402465L69343 2002
Sách bổ trợ các kiến thức có liên quan đến công ty như: cơ cấu công ty, tổ chức hội nghị của công ty, từ ngữ có liên quan đến tổ chức mua bán.
Ký hiệu xếp giá: 495.182402465H1114 2005
Tập đọc và viết tiếng Trung Quốc dành cho doanh nhân mới.
Ký hiệu xếp giá: 495.182402465Z634n 2005
Tập đọc và viết tiếng Trung Quốc dành cho doanh nhân mới.
Ký hiệu xếp giá: 495.182402465Y519 2006
Cuốn sách này giải thích các thuật ngữ kinh tế, phân biệt các từ, xem xét ngữ pháp, các bài đọc về kinh tế Trung Quốc. Trong tập 1, có các chủ đề sau: kinh tế vĩ mô, doanh nhân, công ty hiện đại, tài...
Đang xem: 1156